Chủ động linh hoạt, kịp thời, đảm bảo nhu cầu chi trả của các cấp ngân sáchTrong các ngày 19, 22 và 24/7/2013, KBNN đã tổ chức Hội nghị giao ban Giám đốc KBNN tại 3 miền: Bắc - Nam và Miền Trung - Tây Nguyên. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cùng đại diện lãnh đạo Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban quản lý dự án cải cách Tài chính công. Về phía KBNN có Ban Lãnh đạo KBNN; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc KBNN; Giám đốc, Trưởng phòng Thanh tra, Kế toán trưởng nghiệp vụ và Kế toán trưởng nội bộ của 63 KBNN tỉnh, thành phố.


Trung tâm dạy kế toán tổng hợp Tại nguyễn chính thanh đống đa
Hội nghị đã sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống KBNN 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công chức trong toàn hệ thống, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, chính quyền các cấp; sự phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành có liên quan, toàn hệ thống KBNN đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 6 tháng đầu năm 2013. Hội nghị dành phần lớn thời gian để nghe các ý kiến phát biểu của Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố và được nghe đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước giải đáp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về những nhóm vấn đề như: cơ chế, quy trình nghiệp vụ; tổ chức cán bộ và quản lý nội bộ, xây dựng cơ bản.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả hệ thống KBNN đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013 và biểu dương Ban lãnh đạo KBNN đã chủ động, có những giải pháp tham mưu cho Bộ trong việc điều hành ngân quỹ trong tình hình căng thẳng, khó khăn của những tháng cuối năm 2012 đến nay; ghi nhận những nỗ lực của KBNN trong việc thực hiện nhiệm vụ huy động vốn. Chỉ đạo nhiệm vụ KBNN trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, toàn hệ thống KBNN tập trung trí tuệ, sức lực và nguồn nhân lực để cùng toàn ngành Tài chính hoàn thành dự toán thu - chi NSNN năm 2013 tại các cấp ngân sách Trung ương và địa phương. Phát huy vai trò tham mưu cho Bộ Tài chính, cấp ủy và chính quyền địa phương tập trung nhanh, đầy đủ, đúng pháp luật, phản ánh kịp thời, chính xác về nguồn thu và tỉ lệ điều tiết của ngân sách; thực hiện chế độ thông tin báo cáo cần kịp thời.

Thứ hai, kiểm soát chặt chẽ và triệt để tiết kiệm chi; tập trung giải ngân các dự án để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho Ngân sách. Tổ chức điều hành ngân quỹ cần tiếp tục được phát huy để đáp ứng được mục tiêu điều hành của các cấp ngân sách, vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn ngân quỹ quốc gia. Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huy động vốn được Bộ Tài chính giao.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại hải phòng
Thứ ba, tập trung xây dựng kế hoạch tiếp nhận TABMIS, quản trị, vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý chung. Hiện đại hóa quy trình hoạt động nghiệp vụ gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, đảm bảo các ứng dụng công nghệ an toàn tuyệt đối.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện nghiệm quy chế, quy trình, nội quy làm việc, quản lý nội bộ, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Đảng, đoàn thể trong từng đơn vị, phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo cơ chế chính sách cho CBCC; xử dụng có hiệu quả công cụ kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà cho biết, trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, tác động rất lớn đến thu ngân sách và cân đối ngân quỹ, KBNN đã theo dõi sát tình hình thu, chi ngân sách, chủ động trình Bộ triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo, điều hành ngân quỹ KBNN: đôn đốc quyết liệt, tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu của NSNN, tích cực huy động vốn, qua đó, ngân quỹ KBNN đã được điều hành một cách chủ động linh hoạt, kịp thời, đảm bảo nhu cầu chi trả của các cấp ngân sách.

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hà, trong thời gian vừa qua, KBNN đã tập trung nguồn lực triển khai đúng tiến độ các đề án, chính sách được giao chủ trì xây dựng: hoàn thiện Dự thảo Nghị định Quản lý ngân quỹ báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính; tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính - biên chế hệ thống KBNN giai đoạn 2009-2013 và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý tài chính - biên chế hệ thống KBNN từ năm 2014 trình Chính phủ; tổ chức tổng kết đánh giá triển khai diện rộng dự án TABMIS; chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan tích cực triển khai các nội dung công việc chuẩn bị đóng gói dự án.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà khẳng định, với tinh thần cầu thị, với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công chức trong toàn hệ thống KBNN, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính; chính quyền các cấp và sự phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành có liên quan, toàn hệ thống KBNN phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận đống đa
Theo mof


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đăng kí tài khoản qua Cổng thông tin NSWCổng thông tin một cửa quốc gia (NSW) có hệ thống người dùng tập trung, lưu trữ thông tin của DN được lấy từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế nên việc quản lí thông tin người sử dụng lấy cơ sở dữ liệu tài khoản của Cổng thông tin NSW làm chuẩn, làm trung tâm quản lý thông tin người dùng.


Trung tâm đào tạo kế toán thực hành Tại vĩnh phúc
Trên cơ sở công nhận người sử dụng từ các hệ thống xử lý chuyên ngành, Thông tư 84/2013/TT-BCT-BGTVT-BTC quy định về đăng ký tài khoản người sử dụng như sau: Trường hợp người khai đã được các bộ, ngành cấp tài khoản đăng nhập vào các hệ thống xử lý chuyên ngành hiện có thì Cổng thông tin NSW thực hiện đồng bộ thông tin tài khoản người sử dụng từ các hệ thống xử lý chuyên ngành nói trên, kích hoạt tài khoản của người khai trên Cổng thông tin NSW. Trường hợp người khai có nhiều tài khoản, người khai lựa chọn tài khoản sẽ sử dụng trên Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và thông báo cho cơ quan quản lý Cổng thông tin.

Trường hợp người khai chưa có tài khoản người sử dụng do các bộ, ngành cấp, người khai thực hiện thủ tục đăng ký hồ sơ với cơ quan quản lý Cổng thông tin NSW. Đơn vị quản lý Cổng thông tin NSW xem xét thông tin, thực hiện kích hoạt tài khoản và thông báo thông tin tài khoản cho người khai theo quy trình bảo mật nếu hồ sơ đầy đủ thông tin, sau đó đồng bộ thông tin tài khoản người sử dụng mới với hệ thống xử lý chuyên ngành tương ứng.

Cổng thông tin NSW bao gồm các chức năng:

Các chức năng cơ bản của hệ thống như tiếp nhận, gửi, nhận và phản hồi thông tin, lưu trữ chứng từ gốc, chuyển đổi chứng từ, trạng thái giao dịch.. Đối tượng được truy cập, thẩm quyền và mức độ truy cập vào Cổng thông tin NSW. Quy định về bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu; đơn vị quản lý Cổng thông tin NSW; quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành đối với quản lý, vận hành Cổng thông tin NSW.

Cổng thông tin NSW tiếp nhận thông tin khai điện tử từ người khai, xác thực chữ ký số (nếu có), chuyển toàn bộ thông tin (bao gồm cả chữ ký số trong trường hợp người khai sử dụng chữ ký số) đến hệ thống xử lý chuyên ngành, đồng thời lưu trữ thông tin từ người khai trên Cổng thông tin NSW nhằm mục đích tra cứu, thống kê.

Sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa

Do tính liên ngành trong việc thực hiện thủ tục hành chính một cửa, việc sử dụng chữ ký số để chứng thực, tăng cường tính bảo mật trong Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia là hết sức cần thiết. Vì vậy, Thông tư 84 đã quy định về việc sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa như sau: Cổng thông tin NSW tiếp nhận thông tin, chứng từ; xác thực chữ ký số của người khai; gửi toàn bộ thông tin khai (bao gồm cả chữ ký số) đến hệ thống xử lý chuyên ngành của các bộ, ngành.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại bắc ninh
Việc đăng ký chữ ký số, quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký sử dụng chữ ký số do cơ quan quản lý Cổng thông tin NSW quy định.

Quy trình khai báo, trao đổi thông tin trên NSW

Quy trình khai báo, trao đổi thông tin trên NSW được quy định tại Chương 3, Phụ lục 3 và 4. Cụ thể, quy trình khai báo của người khai trên Cổng thông tin NSW. Quy trình tiếp nhận, phản hồi thông tin khai báo từ Cổng thông tin NSW tới người khai. Quy trình xử lý và phản hồi kết quả xử lý tại các hệ thống xử lý chuyên ngành tới Cổng thông tin NSW. Nội dung xử lý thông tin tại các hệ thống xử lý chuyên ngành được đề cập nhằm đảm bảo sự thống nhất, hợp lý của một chuỗi các bước xử lý trên quy trình, không can thiệp vào quy trình xử lý nội bộ của các hệ thống xử lý chuyên ngành. Quy trình tiếp nhận, phản hồi kết quả xử lý của Cổng thông tin NSW tới người khai và tới các hệ thống xử lý chuyên ngành khác.

Thông tư cũng hướng dẫn quy trình trao đổi giữa Cổng thông tin NSW với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính.

Trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành

Quy định về cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan để thực hiện các thủ tục hành chính trong Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia gồm: Nguyên tắc trao đổi thông tin, nội dung, hình thức, tần suất trao đổi; quản lý, sử dụng các thông tin trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị đầu mối thực hiện việc cung cấp, trao đổi thông tin của các bộ, ngành trong Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Thông tư 84/2013/TT-BCT-BGTVT-BTC có hiệu lực từ ngày 28-8-2013.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận tây hồ
Theo baohaiquan


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Ngân hàng lớn đang dồn ứ một lượng vốn lớnVietcombank đã đưa lãi suất huy động xuống còn 5%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 tháng. Ngoài Vietcombank, Agribank cũng áp dụng lãi suất 5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng.Động thái hạ lãi suất chứng tỏ các NH lớn đang dồn ứ một lượng vốn rất lớn. Ngược lại một số ngân hàng nhỏ vẫn đang huy động vượt trần khá xa.


Học kế toán tổng hợp thực hành Tại nguyễn chính thanh đống đa
Sợ mất vốn

Người dân hiện có thể gửi tiền tại một số ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ ở Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh với lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, vượt 2% so với trần quy định và 4% so với Vietcombank, Agribank.

Có một điều mà rất nhiều người thắc mắc là thị trường tiền tệ liên ngân hàng đang ở giai đoạn trầm lắng nhất kể từ đầu năm 2013 với nguồn cung dồi dào và nhu cầu hạn chế. Lãi suất đang duy trì ở mức thấp từ 1- 1,2%/năm kỳ hạn qua đêm đến 1 tuần; 2%/năm với kỳ hạn 1 tháng và 4,5%/năm với kỳ hạn 3 tháng.

Vậy nhưng sao nhiều ngân hàng không thể vay được ở đây, lại phải huy động ở thị trường dân cư với mức cao hơn rất nhiều.

Các chuyên gia ngân hàng cho biết điều đó chứng tỏ thị trường tiền tệ liên ngân hàng của Việt Nam thời gian qua không có sự phát triển. Phân tích về vấn đề này các ý kiến cho rằng nếu thị trường tiền tệ liên ngân hàng phát triển thì những ngân hàng thừa vốn không cho vay ra nền kinh tế có thể cho vay các ngân hàng khác thông qua thị trường này. Khi đó các ngân hàng nhỏ có thể huy động được nguồn vốn rẻ chứ không quá cao lên tới 9% như hiện nay.

Đặt câu hỏi với giám đốc Chi nhánh 1 ngân hàng thương mại cổ phần đang huy động vốn vượt trần vì sao không tìm nguồn vốn rẻ từ các ngân đang thừa vốn trên thị trường liên ngân hàng, ông này cho biết, rất muốn, nhưng các ngân hàng đó không chấp nhận cho vay.

Theo các chuyên gia, lý do là vì các ngân hàng yếu không tạo ra được lòng tin với các ngân hàng lớn.

Cho vay có khi khó thu hồi, vốn vay rất có thể biến thành nợ xấu, chính vì vậy mà nhiều ngân hàng thừa vốn nhưng nhất quyết không đẩy ra thị trường liên ngân hàng, không mạnh dạn cho vay lẫn nhau.
Ngược lại những ngân hàng yếu không thể vay được trên thị trường này cứ ra huy động vốn trên thị trường dân cư với lãi suất cao và tạo nên sự chênh lệch lớn về lãi suất huy động như hiện nay.

Tình trạng vượt trần huy động đến nay tuy không gây ra hiện tượng cạnh tranh, nâng lãi suất huy động do thanh khoản nhiều ngân hàng đã tốt lên và tín dụng tăng trưởng thấp, nhưng cũng khiến cho nhiều ngân hàng không dám mạnh tay hạ lãi suất. Chỉ một số ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank có được nhiều nguồn vốn giá rẻ và chấp nhận tăng trưởng tín dụng thấp, để đảm bảo chất lượng mới dám mạnh tay hạ lãi suất xuống thấp, còn nhiều ngân hàng khác không thể làm như thế.

Vẫn phải vay vốn lãi suất cao

Hiện trên thị trường nhiều ngân hàng thương mại cổ phần vẫn áp mức lãi suất huy động ở mức kịch trần 7%/năm. Và điều này khiến cho lãi suất cho vay khó hạ thấp. Trên thực tế, lãi suất cho vay vẫn từ 9% - 14%/năm. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước nửa đầu năm 2013, số vốn vay có lãi suất dưới 10%/năm rất khiêm tốn, chỉ 14% trong khi lãi vay từ 10% - 13%/năm chiếm tới 50% trong tổng dư nợ, còn lại trên 13%/năm.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty trọn gói giá rẻ tại cầu giấy Đặc biệt với các ngân hàng đang huy động vốn mức 9%/ năm thì cho vay từ 13%- 14%/năm là mức khá cao. Theo các chuyên gia, nếu như các ngân hàng này huy động được vốn trên thị trường liên ngân hàng với mức lãi suất thấp thì lãi suất cho vay cao nhất sẽ chỉ ở mức 11%/năm và mặt bằng lãi suất chung sẽ thấp hơn rất nhiều. Như vậy các DN dễ tiếp cận được vốn hơn, bởi các điều kiện cho vay của những ngân hàng này không khắt khe như các ngân hàng lớn.

Khi đó, các ngân hàng lớn sẽ phải đưa lãi suất cho vay xuống thấp hơn để cạnh tranh. Điều này có lợi chung cho sản xuất kinh doanh trong hoàn cảnh hiện nay. Nhưng rất tiếc nó đã không sảy ra.

Nếu như công việc tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém diễn ra đúng kế hoạch thì đến nay các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và niềm tin đã quay lại, thị trường liên ngân hàng chắc chắn đã phát triển. Ở đó những ngân hàng thừa vốn và thiếu vốn có thể tìm đến với nhau. Nhiều ngân hàng sẽ tìm được nguồn vốn rẻ và nhiều ngân hàng sẽ giải quyết được một lượng lớn vốn thừa chứ không phải cảnh có cung có cầu mà không thể gặp nhau như hiện nay.

Quá trình xử lý các ngân hàng yếu kém diễn ra chậm hơn so với dự kiến dẫn đến muốn làm gì cũng bị vướng, tiến sỹ Cao Sỹ Kiêm nhận xét.

Về phía Ngân hàng Nhà nước lại có vẻ chưa đưa ra được biện pháp hữu hiệu nào trong việc xử lý các ngân hàng yếu kém. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trong báo cáo gửi các Đại biểu Quốc hội kỳ họp vừa qua, cho biết quá trình cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém diễn ra chậm hơn so với dự kiến.

Do khuôn khổ pháp lý cho việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng nói chung chưa hoàn thiện. Ngoài ra, việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém là vấn đề hết sức phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của nhiều bên và mất nhiều thời gian với nhiều thủ tục, quy định. Đáng chú ý, vì quyền lợi cá nhân, một số cổ đông lớn của các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém thiếu sự hợp tác hoặc chống đối với chính sách, biện pháp cơ cấu lại của Ngân hàng Nhà nước, gây thêm khó khăn cho quá trình cơ cấu lại các ngân hàng này.
lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại long biên Theo vef


Read More Add your Comment 0 nhận xét


"Chạy đua” để tăng trưởng tín dụngMục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 của toàn ngành ngân hàng (NH) là 12%, nhưng sau 6 tháng đầu năm nay, mức tăng trưởng chỉ đạt 3%.

Như vậy, để có thể đạt được con số 12% vào cuối năm, các NH sẽ phải "vắt chân lên cổ" với việc đưa ra hàng loạt chương trình cho vay ưu đãi để hút khách hàng. Trong thời điểm "thắt lưng buộc bụng", hầu hết DN không có nhu cầu vay vốn do thiếu "đầu ra", người dân không dám vay tiêu dùng vì sợ không gánh nổi lãi suất. Vậy, NH làm gì để xoay xở?


Trung tâm dạy kế toán Tại bắc ninh Tăng trưởng tín dụng 9% trong 6 tháng cuối năm ở thời điểm cả khách hàng DN và cá nhân đều lắc đầu với nguồn vốn vay NH khi nền kinh tế còn trì trệ, là việc khó khăn với hệ thống NH. Do vậy, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, các NH từ nhỏ đến lớn đều không còn cách nào khác là đưa ra những chương trình cho vay với lãi suất hấp dẫn. Agribank tăng cường cho vay hộ sản xuất và cá nhân, phấn đấu đạt được mục tiêu tăng dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân 15-17%, chiếm tỷ trọng 53-55% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, trong đó dư nợ nông nghiệp, nông thôn chiếm 70%. Để thực hiện mục tiêu này, Agribank cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm dần lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn, tăng trưởng tín dụng ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Khối các NH thương mại cổ phần cũng đẩy mạnh các sản phẩm cho vay.

Trong đó, TienPhong Bank phối hợp với một số công ty triển khai sản phẩm vay tiêu dùng cầm cố ô tô. Khách hàng có nhu cầu tiền mặt đột xuất chỉ mất một giờ để vay tiền tại TienPhong Bank với lãi suất ưu đãi theo biểu lãi suất cho vay tiêu dùng. TienPhong Bank chỉ yêu cầu khách vay vốn mang ô tô và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe chính chủ tới làm thủ tục giải ngân, số tiền vay lên tới 2 tỷ đồng và tối đa 60% giá trị xe. Đây là sản phẩm đầu tiên trên thị trường hỗ trợ khách hàng vay vốn hiệu quả và nhanh chóng tại mức lãi suất thấp nhất. Ngoài ra, TienPhong Bank có chương trình cho vay tiêu dùng với lãi suất ưu đãi trong toàn bộ thời gian vay. Tùy khoản vay, TienPhong Bank áp dụng mức lãi suất 0% cho những tháng đầu, các tháng sau được tính dựa trên lãi suất tiết kiệm cộng thêm biên độ thấp nhất. Cụ thể, với khoản vay mua ô tô và mua tiêu dùng thế chấp bất động sản, khách hàng được hưởng lãi suất 0% trong 3 tháng đầu cho khoản vay trên 24 tháng, với mức vay từ 2 tỷ đồng trở lên; 0% trong 1 tháng đầu cho khoản vay trên 24 tháng và dưới 2 tỷ đồng.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại tphcm Không đứng ngoài cuộc, LienVietPost Bank triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất "Tín dụng không khó - Lãi suất giảm đến 3,5%/năm" dành cho khách hàng cá nhân và DN. Đây là chương trình nhằm khơi thông dòng vốn, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng của LienVietPostBank với tổng giá trị giải ngân 1.000 tỷ đồng. Khi tham gia, khách hàng sẽ được vay vốn với lãi suất giảm tối đa 3,5%/năm đối với cá nhân và giảm 3% với khách hàng DN so với lãi suất cho vay thông thường. Như vậy, mức lãi suất vay vốn tối thiểu của khách hàng sẽ chỉ dừng ở mức 8%/năm trong 3 tháng đầu tiên. Chương trình áp dụng đối với các khách hàng đăng ký vay mới và giải ngân trong thời gian diễn ra chương trình (từ nay đến ngày 30-10-2013), sử dụng cho các gói sản phẩm: Cho vay mua nhà đất, tín dụng an cư, cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay theo hạn mức tín dụng. Ngoài ra, khách hàng tham gia còn được hưởng ưu đãi khi tham gia chương trình thu ngân sách nhà nước, trợ giá tiền điện...

Mặc dù đưa ra nhiều chương trình nhưng đại diện các NH cũng thừa nhận, mục tiêu tăng trưởng tín dụng phải đạt 9% trong 6 tháng cuối năm gây áp lực cho các NH. Hiện nay, "sức khỏe" các DN chưa khả quan, nền kinh tế vẫn còn u ám nên nhu cầu vay vốn khá hạn chế. Những DN "khỏe" không có nhu cầu vay vốn, trong khi những DN "yếu" muốn vay lại không đủ điều kiện. Do đó, để có thể tăng trưởng tín dụng, NH sẽ phải tính đến chuyện hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng song điều này cũng đẩy NH vào rủi ro, khiến nợ xấu có nguy cơ tăng cao. Để khơi thông nguồn vốn, góp phần tăng trưởng tín dụng, cần phải có sự hỗ trợ từ nhiều ngành, trong đó việc quan trọng là giải phóng nguồn hàng tồn kho, giảm nợ xấu...
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận tại từ liêm Theo hanoimoi


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Xác định trị giá hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩuNgày 26-7, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã chủ trị cuộc họp lấy ý kiến các đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK.


dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại tphcm
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường cho biết, thực tế thời gian qua, thực hiện Thông tư 205/2010/TT-BTC đã nảy sinh một số yêu cầu về quản lí, ví dụ tình trạng gian lận thương mại trong khai báo về giá, số lượng trong XK quặng trong thời quan qua. Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gấp rút thảo luận, xem xét, sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC cho phù hợp với thực tế, kịp thời ngăn chặn tình trạng trên.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận về 6 nội dung chính như: phí bản quyền, giấy phép (khoản 1.2.5 Điều 14); Thẩm quyền ban hành danh mục rủi ro hàng XK (Điều 21); Kiểm tra trị giá tính thuế hàng XK (Điều 22); Danh mục QLRR hàng hóa NK (Điều 23); Kiểm tra trị giá hàng NK (Điều 24) và thảo luận thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư 205/2010/TT-BTC.

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành Tại vũng tàu
Tại cuộc họp hầu hết các ý kiến đều cho rằng cần quy định rõ hơn định nghĩa về phí bản quyền; hiệu quả quản lí của ngành Hải quan với giá tính thuế để đảm bảo thống nhất thực hiện Luật Quản lí thuế và thống nhất với hệ thống QLRR của hải quan hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cuộc họp cũng thảo luận về việc sửa đổi Thông tư 205, làm sao để thống nhất thực hiện giữa thủ tục hải quan truyền thống hiện nay và thủ tục hải quan điện tử...

Hiện Tổng cục Hải quan đang tiếp tục lấy ý kiến các vụ, cục và các đơn vị có liên quan để trình Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC cho phù hợp với thực tế, đảm bảo kịp thời phát hiện, ngăn chặn gian lận thương mại thông qua việc khai báo trị giá hàng hóa XNK.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận tại từ liêm Theo baohaiquan


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Một số điểm nổi bật, đáng chú ý của Luật thuế GTGT (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2014Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Quốc Hội đã thông qua Luật số 31/2013 QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi, bổ sung lần này có một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý. Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014; dưới đây là một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung theo từng nhóm vấn đề cụ thể như sau:


dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại hải phòng
Thứ nhất, về đối tượng không chịu thuế:
Bổ sung làm rõ: các sản phẩm từ muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính có công thức hoá học là NaCl.
Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế:
Bảo hiểm sức khỏe, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; bảo hiểm cho ngư dân, để phù hợp với Luật kinh doanh bảo hiểm và khuyến khích ngư dân bám biển.
Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam, để góp phần thực hiện đề án thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam - VAMC (Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ) nhằm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Các khoản nợ xấu được VAMC tập trung xử lý là nợ xấu có tài sản đảm bảo bằng bất động sản và bất động sản hình thành trong tương lai dưới các hình thức như cấp tín dụng, mua bán trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ.
Phụ tùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học (Luật hiện hành đã quy định máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng không chịu thuế).
Bỏ dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư ở quy định về đối tượng không chịu thuế mà chuyển sang đối tượng chịu thuế suất 10%, để xử lý vướng mắc trong thực tiễn thực hiện thời gian qua (trong việc phân biệt giữa dịch vụ công cộng về vệ sinh thoát nước đường phố thuộc loại dịch vụ công ích theo đơn đặt hàng của Nhà nước với dịch vụ vệ sinh thoát nước, xử lý chất thải cho tổ chức, cá nhân khác; Có DN đã đầu tư lớn cho việc xử lý chất thải, tái chế phế liệu mà sản phẩm đầu ra (phân vi sinh, sản phẩm tái chế từ nhựa, thuỷ tinh,...) chịu thuế GTGT nhưng không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào. Do đó cần thiết chuyển dịch vụ này vào diện chịu thuế để bảo đảm tính liên hoàn của thuế GTGT. Trường hợp cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo phương thức Nhà nước đặt hàng thì Nhà nước bố trí đủ kinh phí để DN nộp thuế.
Chuyển đổi căn cứ để xác định hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh có thu nhập thấp từ tiêu thức thu nhập so với mức tiền lương tối thiểu sang tiêu thức doanh thu. Cụ thể: quy định hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, để đảm bảo phù hợp bản chất của thuế GTGT là thu theo hàng hóa và dịch vụ, đồng thời đảm bảo sự ổn định hơn của chính sách so với quy định theo mức lương tối thiểu chung như hiện hành (mức lương tối thiếu thường được Nhà nước điều chỉnh hàng năm), và khắc phục sự phức tạp trong quá trình thực hiện do phải xác định thu nhập của các đối tượng này, tạo thuận lợi hơn cho cơ quan thuế và người nộp thuế trong việc thực thi pháp luật thuế GTGT.
Thứ hai, về giá tính thuế GTGT:
Bổ sung quy định giá tính thuế đối với hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường là là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế GTGT (Luật hóa quy định đã được hướng dẫn tại NĐ 121/2011/NĐ-CP).
Bỏ nội dung: “Trường hợp thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của nước ngoài loại trong nước chưa sản xuất được để cho thuê lại, giá tính thuế được trừ giá thuê phải trả cho nước ngoài;” vì quy định loại trừ này không còn phù hợp.
Thứ ba, về thuế suất thuế GTGT:
Bổ sung quy định nguyên tắc xác định hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất 0% là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ, để đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế thì việc xác định hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được căn cứ vào nơi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, khắc phục các vướng mắc trong thực tiễn thực hiện vừa qua (căn cứ theo tiêu chí bên nước ngoài có hoặc không có cơ sở thường trú tại VN), tránh các trường hợp lách luật (cung cấp dịch vụ cho nước ngoài nhưng thực tế dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam) cũng như giải quyết được vướng mắc cho NNT (trong trường hợp dịch vụ được xuất khẩu và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nhưng không được xem là xuất khẩu theo quy định hiện hành vì phía nước ngoài này có cơ sở thường trú tại Việt Nam).
Bổ sung mức thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.
Thứ tư, về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT và phương pháp tính thuế:
Ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Bổ sung quy định về ngưỡng doanh thu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là: Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh và trừ trường hợp có đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.
Như vậy, từ ngày 01/01/2014 hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - không thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ, kể cả trường hợp có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ.
Đây là nội dung sửa đổi có tính chất căn bản của Luật thuế GTGT lần này làm cho Luật thuế GTGT của Việt Nam theo đúng chuẩn mực của thông lệ quốc tế.
Về phương pháp tính trực tiếp:
Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng: áp dụng duy nhất đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.
Cách xác định: Số thuế phải nộp bằng (=) Giá trị gia tăng nhân (x) Thuế suất thuế giá trị gia tăng.
Phương pháp tính theo tỷ lệ % nhân với doanh thu
Đối tượng áp dụng:
DN, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;
Hộ, cá nhân kinh doanh;
Nhà thầu nước ngoài chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ nhà thầu dầu khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;
Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp tự nguyện đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
Cách xác định: Số thuế phải nộp bằng (=) Tỷ lệ % nhân (x) Doanh thu.
Tỷ lệ thu được phân biệt theo 4 loại ngành nghề:
Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
Hoạt động kinh doanh khác: 2%.
Với việc áp dụng quy định về ngưỡng, đối với người nộp thuế có doanh thu hàng năm hoặc trong 12 tháng liên tục trên ngưỡng doanh thu tính thuế sẽ khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, người nộp thuế có doanh thu dưới ngưỡng nộp thuế GTGT theo mức tỷ lệ trên doanh số. Thực hiện quy định này sẽ giúp phân loại NNT, tạo điều kiện cho NNT nhỏ (bao gồm DN nhỏ, siêu nhỏ, đơn vị sự nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh), đồng thời đảm bảo tính rõ ràng, đơn giản và làm giảm chi phí quản lý của CQT và chi phí tuân thủ của NNT. (Quy định hiện hành áp dụng tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNCN, với 6 nhóm ngành tỷ lệ theo 5 khu vực và mỗi tỉnh có biểu tỷ lệ áp dụng riêng, tổng cộng trên cả nước có hơn 600 tỷ lệ thuế khác nhau).
Thứ năm, về khấu trừ thuế GTGT:
Trung tâm dạy kế toán tổng hợp Tại bình dương
Bỏ khống chế thời hạn (6 tháng) kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn điều chỉnh bổ sung trong trường hợp có sai sót, miễn là trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế để phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế. Luật sửa đổi quy định như trên nhằm phù hợp và tương thích với quy định pháp luật về quản lý thuế đồng thời sẽ đảm bảo quyền lợi và tạo thuận lợi cho DN.
Bỏ quy định thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh HHDV chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ để bảo đảm nhất quán với nguyên tắc chỉ khấu trừ thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và tránh các trường hợp lợi dụng, góp phần xử lý các vướng mắc trong hoàn thuế GTGT hiện nay.
Thứ sáu, về hoàn thuế GTGT:
Bổ sung trường hợp hoàn thuế theo quý để phù hợp với sửa đổi về kỳ kê khai thuế theo quý tại Luật quản lý thuế, theo đó trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng khai theo quý nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
Sửa đổi phương thức từ hoàn thuế trong 03 tháng liên tục có số thuế âm sang khấu trừ vào các kỳ tiếp theo đến sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên nếu còn số thuế âm mới hoàn. Việc sửa đổi quy định này sẽ có tác dụng khắc phục bất cập hiện nay, giảm khó khăn cho quỹ hoàn thuế, góp phần chống lợi dụng, gian lận trong hoàn thuế đồng thời có tác dụng thúc đẩy DN sản xuất trong nước đẩy nhanh việc đưa dự án vào hoạt động và thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa, trong khi đó các DN xuất khẩu vẫn được hoàn thuế như hiện nay.
Sửa mức thuế tối thiểu được hoàn đối với đầu tư và xuất khẩu đang quy định là 200 triệu đồng thành 300 triệu đồng. Việc sửa đổi quy định này sẽ góp phần bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội và điều kiện, khả năng quản lý hiện nay, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế, giảm khối lượng hồ sơ hoàn thuế.
Bổ sung quy định việc hoàn thuế đối với hàng hoá mang theo khi xuất cảnh của người mang hộ chiếu nước ngoài.
Luật hoá 2 trường hợp về hoàn thuế GTGT đã được quy định tại Nghị định, cụ thể hoàn thuế GTGT đối với: (i) Các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo: (ii) Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về Ưu đãi miễn trừ ngoại giao.
Thứ bảy, về giải pháp giảm thuế GTGT và hiệu lực thi hành:
Thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.
Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014. Quy định về áp dụng thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở thực hiện từ 1/7/2013.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại quận long biên
Tổng hợp


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Mua gạo tạm trữ đã đạt 74,3% kế hoạchTheo ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), tính đến ngày 13/4 các doanh nghiệp đã mua được 743.000 tấn gạo, đạt 74,3% số lượng 1 triệu tấn gạo tạm trữ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


Học kế toán tổng hợp thực hành Tại đồng nai Ông Linh cho biết, sau khi có Quyết định của Thủ tướng, VFA đã triển khai phân bổ chỉ tiêu tạm trữ cho 133 doanh nghiệp xuất khẩu gạo để mua gạo tạm trữ. Đến nay, lượng gạo mua tạm trữ của doanh nghiệp khá ổn định và đạt 743.000 tấn sau mấy tuần triển khai.

Ông Nguyễn Hùng Linh cũng cho biết, tính đến ngày 13/4, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 1,4 triệu tấn. Dự kiến đến hết tháng 4, Việt Nam sẽ xuất khẩu thêm khoảng 600.000 tấn, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt khoảng 2 triệu tấn.

Trong những ngày đầu tháng 4, Việt Nam đã ký được hợp đồng xuất khẩu lên đến 2,5 triệu tấn. Thông tin mới nhất, vào ngày 15/4, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để trúng thầu 800.000 tấn gạo 15% tấm trong buổi đấu giá ở Philippines. Thời gian giao hàng từ tháng 5 đến tháng 8.

“Chúng tôi tin tưởng trong năm nay, mục tiêu xuất khẩu được 6,5-7 triệu tấn gạo (chính ngạch) là đạt được, chưa kể một lượng gạo xuất tiểu ngạch qua Trung Quốc”, ông Nguyễn Hùng Linh nói.

Theo VFA, tính đến 4/4, Ấn Độ trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với số lượng đạt 2,44 triệu tấn, tiếp theo là Thái Lan với 2,22 triệu tấn, còn Pakistan là 1,05 triệu tấn, đứng sau Việt Nam. Điều đáng nói là dù Ấn Độ xuất khẩu số lượng gạo nhiều nhất trong số các nước trong khu vực nhưng giá gạo trung bình của nước này lại cao nhất (405 USD/tấn), tiếp theo là của Pakistan 390 USD/tấn, Thái Lan 365 USD/tấn.

VFA cho biết, hiện Thái Lan đang còn tồn kho khoảng 10 triệu tấn gạo và muốn bán nhanh do những lo ngại về chất lượng, phần khác là đang cần có khoảng 20 tỉ bath ( khoảng 619 triệu USD) để trả cho Bộ Tài chính nước này trước ngày 31/5.

Thời gian tới, Thái Lan có thể sẽ ký hợp đồng với chính phủ các nước để bán gạo. Cụ thể, Mỹ có kế hoạch mua 1 triệu tấn gạo của Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia cũng đang có kế hoạch mua cùng lúc 600.000 tấn. Và nhiều khả năng sau hợp đồng này Trung Quốc sẽ mua thêm 1 triệu tấn gạo tồn kho của Thái.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty trọn gói giá rẻ tại long biên Như vậy, xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp khó khăn khi thị trường chiếm gần 50% lượng gạo xuất khẩu trong năm 2013 (gồm chính ngạch và tiểu ngạch) đang chuyển hướng sang Thái Lan.

Tuy nhiên, theo một số doanh nghiệp, đó chỉ là trên lý thuyết, còn Việt Nam có khoảng cách địa lý gần, giá gạo cũng như chất lượng gạo tốt hoặc tương đương của Thái Lan nên phía Trung Quốc sẽ tìm đến Việt Nam như một lựa chọn chính.

“Những hợp đồng mà Trung Quốc mua từ Thái Lan là hợp đồng ký giữa hai chính phủ, trong khi đó, nước này phải nhập đến 4 triệu tấn gạo trong năm thị trường 2014-2015, tức là còn khoảng 2 triệu tấn gạo được doanh nghiệp nhập về nên không quá lo lắng”, giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu gạo giấu tên nói.

Ngoài ra, Indonesia, một trong những thị trường nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam, trong năm nay nhiều khả năng nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa, theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Để giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam chủ động trong việc đàm phán hợp đồng, ông Linh cho biết, trong nhiệm kỳ làm chủ tịch VFA, ông sẽ dành mọi nguồn lực để phát triển cánh đồng mẫu lớn giúp doanh nghiệp sản xuất được gạo chất lượng cao để cạnh tranh với phân khúc này vốn đang nằm trong tay các doanh nghiệp Thái Lan.

Bên cạnh đó, VFA sẽ tổ chức những chương trình xúc tiến thương mại để tiếp thị gạo chất lượng cao cho các thị trường lâu nay chủ yếu mua gạo của Thái Lan, Ấn Độ. “Một khi Việt Nam sản xuất được những tấn gạo thơm, chất lượng tốt thì chúng ta chẳng lo gì không có thị trường”, ông Nguyễn Hùng Linh khẳng định.
lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hà đông Theo Thuế Nhà Nước


Read More Add your Comment 0 nhận xét