Quy định về chi phí hàng biếu tặng khách hàng năm 2015
Khi đến mùa trung thu thì "sếp" mua để biếu,tặng khách hàng, đối tác. Đây là vấn đề mà kế toán thường hay đặt ra nhiều câu hỏi? Chi phí đó được đưa vào đâu? Còn hạch toán chi phí thì bạn đưa vào chi phí nào . Hay khi mua có cần đem phiếu xuất hóa đơn về không? Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN hay không?

CHI PHI HANG BIETU TANG 2015.jpg ​

Về vấn đề này thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số vấn đề này.


Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu tặng

Tại khoản 5 điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng:

Tại khoản 3 điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

=> Như vậy thì hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải ghi nhận giá tính thuế theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh.

Xuất hóa đơn cho hàng biếu tặng

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau: “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho BIẾU, TẶNG, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Theo quy định trên khi doanh nghiệp xuất hàng hóa để cho, BIẾU, TẶNG, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải xuất hóa đơn GTGT.

Hàng biếu tặng có được tính vào chi phí khi quyết toán thuế tndn hay không ???

Luật số: 71/2014/QH13, Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Theo đó bắt đầu từ ngày 01/01/2015 sẽ:

- Dỡ bỏ trần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 15% cho doanh nghiệp.
- Theo Khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật số 32/2013/QH13 có qui định như sau:
“Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9.”
- Mới nhất theo thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 cũng không quy định việc khống chế đối với khoản chi quà BIẾU, TẶNG, CHO khách hàng

=> Năm 2015: Chi phí quà cho, biếu, tặng không bị khống chế mức 15% nữa. Được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ

Hàng hóa đi biếu tặng cho có phải ghi nhận doanh thu tính thuế tndn hay không?

- Theo khoản 5 Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế TNDN của BTC:
“5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5.

Lưu ý: Đây là quy định về việc bỏ xác định doanh thu để tính thuế TNDN, còn khi xuất hóa đơn các bạn phải xuất theo giá bán nhé!

=> Hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN


PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

1. Khi mua hàng về để cho biếu tặng, các bạn hoạch toán như hàng mua bình thường:
Nợ TK 156
Nợ TK 1331
Có TK 111,331
2. Khi xuất hàng cho biếu tặng:

a. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:
Nợ TK 641 ( TT200), 6421 (QĐ 48-)
Có các TK 156.
Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
b.Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:
Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có các TK 152, 153, 155, 156
3. Khi nhận hàng biếu tặng (Bên nhậ nhàng biếu tặng)
Nợ TK 156, 142, 642 ... (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ.
Có TK 711

Theo khoản 10 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC: Bên nhận hàng cho biếu tặng không phải thanh toán tiền => không có chứng từ thanh toán => không được khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn hàng biếu tặng
Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0917 886 709 Hỗ trợ: 24/7
Share your views...

0 Respones to "Quy định về chi phí hàng biếu tặng khách hàng năm 2015"

Đăng nhận xét