Thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh cùng tỉnh và khác tỉnh
Công ty chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thì phải làm thủ tục gì? Công ty Kế Toán Hà Nội xin hướng dẫn làm thủ tục khi thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư …


I. Liên hệ với sở kế hoạch đầu tư:
– Việc đầu tiên các bạn cần làm là liên hệ với Sở KHĐT về thủ tục thay đổi giấy ĐKKD, các bạn lên đó sẽ được hướng dẫn cần làm các mẫu giấy tờ gì cần thiết:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.
– Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi: (Vì có nhiều trường hợp cần thay đổi như: Thay đổi giấy phép ĐKKD, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ..Tùy từng trường hợp mà cần thêm các giấy tờ khác, nên tốt nhất các bạn liên hệ với Sở kế hoạch đầu tư để biết chi tiết và tải mẩu về)
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
– Hoặc các bạn thuê 1 công ty luật họ làm cho nhanh.
– Sau khi có giấy ĐKKD mới thì bạn gửi thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế đến cơ quan thuế, cụ thể như sau:

II. Liên hệ với cơ quan thuế:
Theo Mục 2 Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2012 quy định về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế cụ thể như sau:

1. Trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký:
a. Đối với các DN:
– Nếu DN thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì chỉ cần gửi công văn đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi DN đặt trụ sở chính.
– Nộ dung công văn gồm:
+. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+. Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

b. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác:
– Phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày có sự thay đổi theo Mẫu 08/MST (ban hành kèm theo Thông tư 156).

2. Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin:
a. Đổi tên cơ sở kinh doanh:
– Cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải khai bổ sung với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
Hồ sơ gồm:
– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 156.
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới;
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai bổ sung, cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho DN theo tên mới với mã số thuế đã được cấp trước đây, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.

b. Chuyển địa điểm kinh doanh:
– Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm. Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế.

*Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:
Hồ sơ gồm:
– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.

– Trường hợp người nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế. Cục Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh.

– Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

* Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh:

– Hồ sơ tại nơi người nộp thuế chuyển đi gồm:
+ Thông báo chuyển địa điểm;
+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);
+ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC. (DN bạn phải quyết toán thuế với cơ quan thuế cũ sau đó họ sẽ cấp cho mẫu 09/MST)
– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

– Hồ sơ tại nơi người nộp thuế chuyển đến gồm:
+ Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó);
+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư… do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.

Lưu ý:
– Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư… theo địa chỉ mới, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến.
– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp trước đó.

c. Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế:
– Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo “Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế” mẫu 08-MST trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:
– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
– Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có).

III. Xử lý hóa đơn:
– Nếu không muốn tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã đặt in hoặc mua trước đó thì các bạn có thể hủy.
Chi tiết xem tại đây: Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

– Nếu các bạn muốn tiếp tục sử dụng các hóa đơn thì phải thông báo cho cơ quan thuế.
Chi tiết xem tại đây: Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty

IV: Về con dấu:
– Các bạn nhớ là làm thủ tục thay đổi mẫu dấu nhé.
– Việc này các bạn có thể liên hệ với bên Công an để biết chi tiết các thủ tục và mẫu biểu cần thiết.
– Hoặc các bạn có thể liên hệ với 1 công ty luật thuê họ làm cho nhanh. Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0917 886 709 Hỗ trợ: 24/7
Share your views...

0 Respones to "Thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh cùng tỉnh và khác tỉnh"

Đăng nhận xét