Hồ sơ thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mạiĐể thực hiện chương trình khuyến mại hàng hóa, dịch vụ của mình, doanh nghiệp có thể đăng ký với Sở Công thương, hoặc có thể không đăng ký. Tùy từng trường hợp, đăng ký hay không, doanh nghiệp được hưởng những quyền lợi và quy định khác nhau. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ bài viết về thủ tục, hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại ở bài viết sau:
1. Thủ tục đăng ký khuyến mại
a) Trước khi thực hiện khuyến mại, thương nhân phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại tới Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại
b) Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm:
– Tên chương trình khuyến mại;
– Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;
– Hình thức khuyến mại;
– Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;
– Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;
–  Khách hàng của chương trình khuyến mại;
– Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.
c) Sau khi kết thúc hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thông báo kết quả với cơ quan nhà nước về thương mại.

2. Các bước Đăng ký thực hiện khuyến mại
– Trình tự thực hiện:           
Bước 1: Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại.
Bước 2: Thương nhân đến nộp hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu – giờ Hành chính.
– Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, Sở Công Thương kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Sở Công Thương ra thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho thương nhân về yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ
– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Sở Công Thương nhận hồ sơ và cấp phiếu biên nhận cho người nộp.
Bước 3:  Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên giấy biên nhận để nhận kết quả  tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM- 2)
+ Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-3)
+ Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình có phát hành vé số dự thưởng
+ Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại
+ Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có)
+ Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, theo qui định của pháp luật (nếu có)
+ Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu).
+ Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại
+ Giấy ủy quyền làm dịch vụ khuyến mại (nếu thuê đơn vị thứ ba làm dịch vụ khuyến mại).
+ Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM-12)
b/ Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
– Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ  ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
b/Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.
c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
d/ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
– Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
– Lệ phí (nếu có): Không có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại  (Mẫu KM-2)
+ Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu KM-3)

+ Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12)
Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0917 886 709 Hỗ trợ: 24/7
Share your views...

0 Respones to "Hồ sơ thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại"

Đăng nhận xét