Bộ Tài chính làm rõ hơn các tiêu chí ưu tiên chi hoàn thuế GTGTBộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn cơ quan thuế các địa phương, nhằm làm rõ hơn các quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được quy định tại các văn bản trước đó.

Bộ Tài chính cho biết thời gian qua đã nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Thuế, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT và công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 về việc quản lý đúng quy định pháp luật chi hoàn thuế GTGT.

Làm rõ hơn những nội dung còn vướng mắc này, Bộ Tài chính vừa ban hành tiếp văn bản 18832/BTC-TCT, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hai văn bản về hoàn thuế GTGT nêu trên.

Những trường hợp được ưu tiên chi hoàn

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, tiêu chí xác định thuộc trường hợp ưu tiên chi hoàn thuế thực hiện như sau:

DN sản xuất hàng xuất khẩu là DN trực tiếp sản xuất, gia công hàng xuất khẩu (bao gồm cả xuất khẩu vào khu chế xuất) có doanh số sản xuất hàng hoá xuất khẩu năm trước liền kề hoặc năm hiện tại chiếm tỷ trọng từ 51% trở lên trong tổng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ trên tờ khai thuế GTGT.

Tiêu chí xác định dự án quan trọng Quốc gia: căn cứ theo Luật Đầu tư 2014, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về dự án, công trình quan trọng quốc gia.

Tiêu chí xác định đối với dự án đầu tư mới quan trọng trên địa bàn là dự án đầu tư để thành lập DN mới với mục đích đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hoá chịu thuế GTGT thuộc danh mục dự án đầu tư được UBND cấp tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư hoặc thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Trong tiêu chí này không bao gồm: dự án đầu tư để khai thác tài nguyên, khoáng sản; dự án đầu tư bất động sản; dự án đầu tư xây dựng trụ sở doanh nghiệp; dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại hoặc tổ hợp trung tâm thương mại, nhà chung cư, văn phòng cho thuê.

Các tiêu chí ưu tiên tiếp theo gồm hoàn thuế đối với các trường hợp được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao; khách nước ngoài mua hàng miễn thuế khi xuất cảnh; hoàn thuế của nhà thầu nước ngoài khi làm thủ tục giải thế, chấm dứt hoạt động đã được cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra còn có DN giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động đã được cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra; hoàn dự án ODA không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không hoàn lại phục vụ cho các chương trình, mục tiêu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Rà soát, thực hiện chi hoàn cho các trường hợp không ưu tiên

Cũng theo Bộ Tài chính, sau khi thực hiện chi hoàn theo thứ tự ưu tiên và trong phạm vi dự toán hoàn thuế GTGT năm 2015, Cục Thuế thực hiện chi hoàn thuế cho trường hợp DN xuất khẩu thương mại qua các cửa khẩu quốc tế (trừ các mặt hàng xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản; mặt hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu).

Cục Thuế có trách nhiệm rà soát lại các trường hợp nêu trên đã có Thông báo kết quả giám sát chi hoàn thuế GTGT của Tổng cục Thuế không thuộc ưu tiên chi hoàn thuế và chưa chi hoàn cho người nộp thuế tính đến ngày 17/12, gửi Tổng cục Thuế để biết, theo dõi; đồng thời Cục Thuế thực hiện chi hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế.

Về chuyển hồ sơ thuộc diện hoàn trước sang kiểm tra trước khi hoàn: hồ sơ hoàn thuế nếu thuộc một trong các trường hợp nêu tại Điểm 3 công văn số 13822/BTC-TCT thì Cục Thuế sử dụng biện pháp nghiệp vụ để chuyển sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Trường hợp tiếp theo người nộp thuế đề nghị hoàn thuế mà có hồ sơ hoàn thuế trước đó có hành vi vi phạm qua thanh tra, kiểm tra phải chuyển sang kiểm tra trước khi hoàn thuế là kể từ khi hành vi vi phạm bị phát hiện đến thời điểm đề nghị hoàn thuế là trong vòng 2 năm và hành vi vi phạm của người nộp đến mức truy thu, thu hồi hoàn thuế có số tiền thuế GTGT bị truy thu, thu hồi hoàn từ 10% trở lên so với số tiền thuế GTGT đã được hoàn, hoặc có số tiền thuế GTGT bị thu hồi hoàn từ 50 triệu đồng trở lên.

Cuối cùng là trường hợp người nộp thuế thuộc danh sách doanh nghiệp rủi ro đã đưa vào kế hoạch thanh tra, kiếm tra năm 2016 của cơ quan Thuế đã được Bộ, Tổng cục phê duyệt.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế có trách nhiệm thực hiện hỗ trợ, giám sát việc hoàn thuế của Cục Thuế theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, bao gồm tất cả các dự thảo Quyết định hoàn thuế, kể cả trường hợp Cục Thuế đã chi hết dự toán hoàn thuế đã được giao.

Thời gian giám sát hồ sơ hoàn thuế của Tổng cục Thuế không tính trong thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Cục Thuế./.

Hoàng Lâm
Thoibaotaichinhvietnam


Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7
Share your views...

0 Respones to "Bộ Tài chính làm rõ hơn các tiêu chí ưu tiên chi hoàn thuế GTGT"

Đăng nhận xét