Quy định mới về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT của doanh nghiệp mới thành lập trong nămCuối năm các doanh nghiệp phải xem lại doanh số để thực hiện việc nộp mẫu 06/GTGT. Để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về trường hợp nộp mẫu 06/GTGT của doanh nghiệp mới thành lập trong năm, Kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn  bài viết: Quy định mới về việc tiếp nhận mẫu 06 GTGT của doanh nghiệp mới thành lập trong năm

Theo Công văn số 5460/TCT-KK V/v tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập trong năm được quy định như sau:
1. Quy định về việc tiếp nhận mẫu 06 GTGT đối với DN, HTX mới thành lập vào quý 4 hàng năm (từ 01/10 đến 31/12)
Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT và thời gian ổn định phương pháp tính thuế GTGT được thực hiện cho năm mới thành lập và một năm dương lịch tiếp theo
Chi tiết theo hướng dẫn tại công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 của Tổng cục Thuế.
2. Quy định về việc tiếp nhận mẫu 06 GTGT đối với DN, HTX mới thành lập từ 01/01 đến 30/9 hàng năm
Doanh nghiệp tính doanh thu bình quân của năm đầu thành lập bằng cách, lấy doanh thu bình quân của một tháng trong những tháng mới thành lập, nhân với 12 tháng để xác định doanh thu năm đầu tiên, và được xử lý như sau:
Nếu doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định trong 02 năm tiếp theo và không phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.
Nếu doanh thu không đạt 1 tỷ đồng, phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế, cho chu kỳ ổn định 02 năm tiếp theo.

Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì DN, HTX áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo.
Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7