Khi thuê nhà của cá nhân cần phải nộp những loại thuế gìKhi cá nhân có nhà cho thuê và muốn mua được hóa đơn của cơ quan thuế để giao cho bên thuê nhà thì các nhân có nhà cho thuê phải nộp các loại thuế sau: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Chú ý: Kể từ ngày 1/9/2014, Khi Thông tư 119/2014/TT -BTC có hiệu lực thì hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình hàng tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này. Doanh nghiệp đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào 01/TNDN, kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng trở lên thì phải nộp các loại thuế sau:
1. Thuế môn bài:
Là loại thế đầu tiên trong các loại thuế đối với cho thuê nhà, mặt bằng của cá nhân (Công văn 4367/TCT-CS ngày 6/12/2012, Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002):
Bậc thuế môn bài Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000
2. Thuế giá trị gia tăng:
Đây là loại thuế nộp theo tháng, tính theo từng tháng bạn cho thuê.
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng theo K.2, Đ.13 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng.
Thuế GTGT phải nộp = Doanh Thu X 5%
3. Thuế thu nhập cá nhân:
Thuế TNCN phải nộp = [(Doanh thu x 30%) – Các khoản giảm trừ] x thuế suất (%)
Trong đó:
- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNCN được xác định theo hợp đồng. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
- Việc giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc (nếu có) chỉ được tính 1 lần. Trường hợp người nộp thuế vừa có thu nhập từ cho thuê nhà vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc có thu nhập từ kinh doanh, nếu người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại nơi trả tiền lương, tiền công hoặc nơi kinh doanh thì tạm thu thuế TNCN từ cho thuê nhà là 10%.
- Thuế suất thuế TNCN áp dụng theo biểu lũy tiến từng phần quy định tại chính sách thuế TNCN hiện hành
I - Hồ sơ kê khai
- Hợp đồng thuê nhà.
- Giấy chứng minh phô tô công chứng của cá nhân cho thuê nhà.
- Giấy giới thiệu của DN cho người đi thuê nhà.
Kèm theo các giấy tờ mà cá nhân cho thuê nhà phải khai và ký
- Tờ khai đăng ký thuế TNCN theo mẫu 01/ĐK-TNCN
- Tờ khai đăng ký thuế theo theo mẫu 03-ĐK-TCT
- Tờ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu 09C/PL-TNCN (trường hợp cá nhân cho thuê nhà chưa làm thủ tục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc này ở bất kỳ nơi trả thu nhập cho họ)
- Giấy đề nghị cấp hoá đơn bán lẻ
- Tờ khai thuế Môn bài
- Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT kèm theo PL04-1/GTGT.
Bộ hồ sơ đầy đủ gồm các giấy tờ ghi trên được bán tại các Chi cục Thuế.
Thời hạn kê khai và nộp thuế chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng thuê nhà

Lưu ý: .Nếu doanh nghiệp nộp thay cho cá nhân có nhà cho thuê các khoản thuế trên thì thể hiện rõ trong hợp đồng để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7
Share your views...

0 Respones to "Khi thuê nhà của cá nhân cần phải nộp những loại thuế gì"

Đăng nhận xét