Trường hợp doanh nghiệp bán hàng thấp hơn giá vốnVề hoạt động kinh doanh nói chung thì không thể có chuyện một doanh nghiệp nào đó bán hàng hóa đầu ra thấp hơn giá vốn hàng hóa mua vào trừ trường hợp hàng hóa đó bị hư hỏng, tổn thất hoặc kém chất lượng…

Theo quy định tại điểm e khỏan 1 điều 37 của Luật quản lý thuế thì trường hợp doanh nghiệp xuất bán hàng hóa thấp hơn giá vốn được coi là hành vi vi phạm pháp luật về thuế và trong trường hợp này nếu doanh nghiệp đang nộp thuế theo phương pháp kê khai thì sẽ bị cơ quan thuế chuyển sang phương pháp ấn định về thuế.
Tại“ Điều 37 của Luật quản lý thuế quy định: Ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.
1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:
e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường ”.
Căn cứ theo khỏan 3 điều 4, pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 về giá thì: Bán phá giá là hành vi bán hàng hoá, dịch vụ với giá quá thấp so với giá thông thường trên thị trường Việt Nam để chiếm lĩnh thị trường, hạn chế cạnh tranh đúng pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khác và lợi ích của Nhà nước.
Doanh nghiệp có hành vi bán phá giá có thể bị khiếu nại, bị khởi kiện hoặc bị chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin trích dẫn một số quy định sau liên quan đến hành vi bán phá giá để các bạn tham khảo:
Điều 25 của Pháp lệnh số 40 quy định: Điều tra, xử lý hành vi bán phá giá
1. Khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo về hành vi bán phá giá hoặc phát hiện được hành vi bán phá giá, cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về giá phải tổ chức điều tra hành vi bán phá giá.
2. Nội dung điều tra hành vi bán phá giá:
a) Xác minh hành vi bán phá giá;
b) Xác định thiệt hại do hành vi bán phá giá gây ra đối với lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khác và lợi ích của Nhà nước.
3. Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về giá có quyền xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi bán phá giá.
Điều 26. Biện pháp xử lý hành vi bán phá giá
1. Quyết định giá bán tối thiểu nhưng không làm hạn chế cạnh tranh đúng pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.
2. Xử lý vi phạm hành chính.
3. Buộc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bán phá giá phải bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bị tổn thất do hành vi bán phá giá gây ra.

4. Người có hành vi bán phá giá có dấu hiệu phạm tội thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7
Share your views...

0 Respones to "Trường hợp doanh nghiệp bán hàng thấp hơn giá vốn"

Đăng nhận xét