Đối tượng áp dụng của qd48 và qđ theo chế độ kế toán việt namDoanh nghiệp bạn đang áp dụng chế độ kế toán nào? Và đã đúng theo quy định chưa? KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chia sẻ đối tượng áp dụng của QĐ 48 và QĐ 15 theo chế độ kế toán Việt Nam để các bạn hiểu rõ hơn vấn đề.

Đối tượng áp dụng của QĐ 48 và QĐ 15 theo chế độ kế toán Việt Nam
1. Để xác định chính xác được phạm vi (đối tượng) áp dụng của QĐ 48 và QĐ 15, người kế toán trước hết cần xác định chính xác được doanh nghiệp đó thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa hay doanh nghiệp lớn:
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa: + Vốn < 10 tỷ VNĐ
+ Lao động < 300 người
b) Doanh nghiệp lớn:
+ Vốn > 10 tỷ VNĐ
+ Lao động > 300 người
Xét về khía cạnh dấu hiệu nhận biết như trên, không hoàn toàn chính xác và phản ánh quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ, tuy nhiên nó cũng được xem như là mốc để người kế toán có sự phân biệt một cách khái quát và tổng thể hơn.
2. Áp dụng :
QĐ 48: Tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa trong mọi lĩnh vực, mọi thành phần KT ( Công ty TNHH, công ty CP, Công ty hợp danh, Công ty tư nhân, HTX sản xuất)
Theo QĐ này KHÔNG áp dụng cho: công ty mẹ, công ty TNHH nhà nước một thành viên, công ty CP có niêm yết chứng khoán, HTX nông nghiệp và HTX tín dụng
Nếu DN có quy mô nhỏ và vừa là cty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của cty mẹ.
Nếu Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như : Điện Lực, dầu khí, bảo hiểm, CK… được áp dụng chế đố kế toán đặc thù.
QĐ 15: Để đơn giản chúng ta có thể hiểu QĐ 15 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp.
Tóm lại: như vậy doanh nghiệp vừa và nhỏ, được quyền chọn cho mình chế độ kế toán để thực hiện, hoặc QĐ48 hoặc QĐ 15.
3. Hệ thống tài khoản và cơ sở hình thành
a. Cơ sở
– QĐ48: Dựa trên nền tảng QĐ144, đơn giản hóa, và bổ sung 1 số giống QĐ15 để khi doanh nghiệp có hướng phát triển trong tương lai sẽ chuyển từ QĐ48 thành QĐ15 được dễ dàng.
QĐ 15: Chủ yếu dựa trên các chuẩn mực, và nền tảng của nó là QĐ1141. Đây là 1 bước đột phá để hội nhập với thế giới và IAS
b. hệ thống tài khoản sử dụng:
QĐ48 chủ yếu đơn giản hóa các tài khoản, các nghiệp vụ do vậy QĐ48 gôm những tài khoản cái của QĐ15 thành tài khoản chi tiết của mình.
Ví dụ: Tài khoản 211, 212, 213 của QĐ 15 thành tài khoản 2111, 2112, 2113 theo QĐ48
Gồm tất cả các tài khoản dự phòng vào 1 tài khoản 159

Gồm 621, 622, 627 và chỉ sử dụng 154
Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7
Share your views...

0 Respones to "Đối tượng áp dụng của qd48 và qđ theo chế độ kế toán việt nam"

Đăng nhận xét