Một số tinh huống thuế giá trị gia tăngMột số tinh huống thuế giá trị gia tăng
Tình huống 1:
Hóa đơn VAT năm 2013 bị sót, đến 2014 đã quá 6 tháng có được kê khai bổ sung vào 2014 hay không?
 Căn cứ khoản d điều 12 Luật số 13/2008/QH12 có quy định:
"...

d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là 6 tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót.
..."
Có nghĩa là với những hóa đơn VAT năm 2013 bị sót, đến 2014 đã quá 6 tháng thì không được kê khai bổ sung vào năm 2014 nữa.
Dịch vu kế toán thuế 
Câu hỏi:
- Xin chào Quý Bộ. Tôi có một câu hỏi rất mong được Quý Bộ giải đáp giúp. Nội dung câu hỏi là: phần dưới cùng của hóa đơn bán hàng (Hóa đơn GTGT) có 3 chỉ tiêu: người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên), người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên), thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên). Trong trường hợp giám đốc (thủ trưởng đơn vị) không ký thì phó giám đốc ký (có giấy ủy quyền). Vậy trong trường hợp này việc đóng con dấu tròn của đơn vị có được phép đóng vào tiêu thức 'thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên' không hay là phải đóng dấu treo? Tôi xin cảm ơn!
Trả lời:
- Căn cứ Tiết d điểm 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:
“d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
- Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”
- Căn cứ các quy định trên, trường hợp giám đốc công ty ủy quyền cho phó giám đốc trực tiếp ký, ghi rõ họ tên vào tiêu thức người bán hàng và được ủy quyền đóng dấu trên chữ ký của phó giám đốc thì được xác định là hóa đơn hợp pháp.
- Trường hợp phó giám đốc không được ủy quyền đóng dấu trên chữ ký thì đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
- Cục thuế TP Hà Nội thông báo độc giả biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
(trích http:www.mof.gov.vn)
Dịch vụ báo cáo tài chính 
Câu hỏi:
- Kính gửi Công Thông Tin Điện Tự Bộ Tài Chính. Theo Luật số 32/2013/QH13, có hiệu lực từ 01/01/2014 thì mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp áp dụng là 22% thay cho mức 25%.
Câu hỏi: Trong trường hợp công ty áp dụng năm tài chính từ 01/04/2013 đến 31/03/2014, khi quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp có được áp dụng mức thuế suất 22% cho 3 tháng (01/01/2014 đến 31/03/2014) hay không?
Trả lời:
- Theo Luật số 32/2013/QH13 và Nghị định của Chính phủ số 218/2013 thì mức thuế suất thuế TNDN áp dụng từ ngày 01/01/2014 trở đi là 22% thay cho mức thuế suất 25% trước đây.
- Theo quy định của Luật này thì năm tính thuế TNDN là năm dương lịch (được bắt đầu kể từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm), không áp dụng theo thời gian của năm tài chính. Thuế TNDN là loại thuế khai tạm nộp hàng quý và khai quyết toán thuế sau khi kết thúc năm.
- Như vậy, đối với trường hợp DN của Bạn thì khoảng thời gian năm dương lịch 2014 kể từ ngày Luật có hiệu lực rơi vào 2 năm tài chính nhưng không vì thế mà DN mất đi quyền được hưởng quy định thuận lợi của Luật mới. Bạn cần xác định thu nhập được áp dụng thuế suất 22% bằng cách lấy thu nhập tính thuế của cả năm tài chính (từ 01/4/2013 đến 31/3/2014) chia đều cho 4 quý
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói 
Câu hỏi:
- Kính gửi Ban biên tập Tôi có thắc mắc này kính nhờ các bạn giải đáp: Theo khoản 8, điều 15 của Thông tư 219/2013: 'Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.' Vậy tháng nào kê tháng đó có nghĩa là nếu kê khai thiếu sót thì phải kê khai bổ sung vào tháng phát sinh chứng từ đó(VD tháng 2/2014 phát hiện ra chứng từ còn thiếu sót chứng từ của tháng 1/2014 thì phải kê khai bổ sung vào tháng 1/2014). Hay khi phát hiện thiếu sót thì kê khai vào tháng phát hiện thiếu sót(tháng 2/2014 phát hiện còn thiếu sót chứng từ của T1/2014 chưa kê khai thì kê khai bổ sung vào T2/2014) ? Tôi rất mong nhận được hồi đáp. Tôi xin cảm ơn. Trân trọng !
Trả lời:
- Bạn nên nhớ rằng Thông tư số 156/2013 và Thông tư số 219/2013 của Bộ Tài chính được ban hành dựa trên cơ sở Luật số 21/2012 và Luật số 31/2013. Các văn bản Luật được sửa đổi này nhằm mang lại sự thuận lợi, đơn giản, giảm thời gian cho DN, cho nên không có lý do gì mà buộc DN phải thực hiện “suốt ngày khai điều chỉnh” như TB 870, thời gian cũng là tiền bạc và liên quan nhiều đến tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Bạn cần hiểu cặn kẽ rằng khai bổ sung khác với khai điều chỉnh và từ trước đến nay DN đang thực hiện theo các TT số 28/2011, TT số 06/2012, số 65/2013 không có gì vướng mắc cả, theo đó:
+ DN bị sót chưa kê khai Hoá đơn GTGT đầu ra, tức là khai thiếu thuế, cho nên khi phát hiện ra phải quay ngược trở về tháng khai sót để khai lại với 3 tờ giấy là : (i) Mẫu 01/KHBS; (ii) Tờ khai kèm bảng kê cũ; và (iii) Tờ khai mới (trong đó gồm cả số thuế của hoá đơn sót nay phát hiện ra). Hệ quả là kèm theo tiền chậm nộp.
+ DN bị sót chưa kê khai Hoá đơn GTGT đầu vào, tứ là DN vẫn còn đang để Nhà nước chiếm dụng tiền thuế đã trả mà chưa kịp đòi lại (bằng cách khấu trừ), cho nên trong thời hạn 6 tháng mà phát hiện ra thì khai bổ sung luôn vào tháng phát hiện ra chứ không phải quay ngược về 6 tháng trước.
Nay TT số 219/2013 xoá bỏ thời hạn 6 tháng mà để bất cứ khi nào DN phát hiện ra(nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra tại trụ sở DN). Do vậy, không có lý do gì để chúng ta khó khăn phức tạp hơn trước .
Với ví dụ như Bạn nêu: Tháng 2/2014 phát hiện ra sót hoá đơn đầu vào của tháng 1 thìkhai bổ sung luôn hoá đơn này vào Bảng kê thuế GTGT đầu vào của tháng 2 (Khai bổ sung vào tháng phát hiện Hoá đơn sót chưa khai).
Với từ ngữ như Bạn nêu: Việc khai bổ sung vào tháng có Hoá đơn bị sót chưa kê, nay phải kê lại để bổ sung cái sót này vào thì đây là khai điều chỉnh chứ không phải khai bổ sung.

Bạn đọc cần cố gắng bảo vệ với cơ quan thuế theo nội dung trên đây. Chúc Bạn đọc sức khoẻ, minh mẫn để làm đúng luật.
Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7
Share your views...

0 Respones to "Một số tinh huống thuế giá trị gia tăng"

Đăng nhận xét