Quy định về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm 2017Khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến các mức kinh phí, thuế cần phải nộp cho Nhà nước. Đặc biệt, thuế thu nhập doing nghiệp là mối quan tâm hàng hàng đầu vì doanh thu thực tế của doanh nghiệp sẽ liên quan trực tiếp đến mức thuế mà doanh nghiệp cần phải đóng.

Bài viết dưới đây chúng tôi xin gửi đến bạn quy định về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm 2017.


Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doan nghiệp là loại thuế trực thu, còn gọi là thuế thu nhập công ty hay thuế lợi tức ở nhiều quốc gia. Đối tượng của thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập của tổ chức kinh doanh (doanh nghiệp) được xác định trên cơ sở doanh thu sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc hình thành doanh thu đó.
dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty trọn gói giá rẻ tại long biên
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?
Đối tượng chịu thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

– Đối tượng chịu thuế thu nhập danh nghiệp là thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác của tổ chức sản xuất kinh doanh.

– Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thu theo pháp luật quy định. Ngoài ra, các trường hợp sau đây cũng là người chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Nhà thầu phụ nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Việc kinh doanh được tiến hành trên cơ sở hợp đồng nhà thầu với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu phụ.

+ Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và các cá nhân sản xuất kinh doanh có mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa, hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ.

Đối tượng chịu thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và cả năm

– Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều 1 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính (Sửa đổi, sửa đổi bổ sung Thông tư 78).

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

– Nếu DN có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì tính như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Cách xác định Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển) 
Học kế toán tổng hợp thực hành Tại quảng ninh
Thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

– Trước ngày 1/1/2016:

+ Thuế suất 20% áp dụng cho những doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng.

+ Thuế suất 22% áp dụng cho những doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20%.

(Nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20%.

– Từ ngày 1/1/2016 trở đi:

Tất cả các doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất 20 và 22% sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế là 20%.

Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

+ Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý.

+ Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của quý nếu có phát sinh.

+ Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

Có thể bạn quan tâm: công việc kế toán cuối năm.
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là doanh nghiệp.

→ Nếu có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

 – Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận 1      Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

– Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.

– Đối với hoạt động khác: 2%.
Share your views...

0 Respones to "Quy định về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm 2017"

Đăng nhận xét