Các giải pháp chống thất thu ngân sách tại Tp. HCM năm 2013Theo giải trình của UBND thành phố về dự báo thu ngân sách thì tổng thu ngân sách nhà nước ở thành phố năm 2013 ước đạt 216.950 tỷ đồng, tương đương 91,61% dự toán, hụt gần 20 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch. Nguồn thu từ các doanh nghiệp cũng giảm do có nhiều công ty giải thể hay tạm ngừng hoạt động.


Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng
Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo UBND cho rằng, tình hình kinh tế khó khăn đã trực tiếp tác động đến nguồn thu của thành phố. Bên cạnh đó, để bảo đảm an sinh xã hội và giúp các doanh nghiệp trên địa bàn vượt qua thời kỳ khủng hoảng, thành phố cũng đã miễn giảm, giãn các loại thuế nên giảm nguồn thu rất lớn. Điển hình là thu từ đất đai giảm gần một nửa. Cụ thể như tiền sử dụng đất năm 2012 đạt khoảng 10 nghìn tỷ đồng, nhưng năm 2013 dự báo thu từ nguồn này khả năng chỉ được khoảng 5.600 tỷ đồng. Và trong sáu tháng đầu năm 2013 thu được khoảng 50% chỉ tiêu đề ra. Nguồn thu từ doanh nghiệp cũng vậy. Từ đầu năm đến nay, thành phố có 14.675 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Vì thế, sẽ giảm thu thuế khoảng 813 tỷ đồng, trong khi số doanh nghiệp mới thành lập, kê khai nộp thuế chỉ khoảng 84 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tình trạng nợ thuế cũng đã khiến cho nguồn thu ngân sách bị giảm. Theo số liệu của Cục Thuế thành phố thì tính đến ngày 31-7, số tiền nợ thuế là hơn 19 nghìn tỷ đồng. Đây là khoản nợ thuế quá lớn, chiếm khoảng 13% số thu, gấp hơn 2,5 lần so với mức trung bình của cả nước. Do đó, để chống hụt thu ngân sách, bên cạnh các giải pháp như triển khai phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định; huy động các nguồn lực cho chi đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh…, thì thành phố cần quan tâm đúng mức tới việc chống nợ đọng thuế và tăng nguồn thu từ thuế.

Để bảo đảm việc quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách, ngành thuế2 thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đáng chú ý là việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, đẩy mạnh việc kê khai thuế qua mạng in-tơ-nét, công tác kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Trên thực tế thì thuế thu nhập cá nhân ngày càng tăng trong cơ cấu nguồn thu thành phố. Thống kê cho thấy nguồn thu này đã gần bằng với nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đứng chân trên địa bàn và doanh nghiệp nhà nước thành phố. Vừa qua, Cục Thuế thành phố đã triển khai thu nguồn này từ các chủ doanh nghiệp lớn và đã thu được hàng chục tỷ đồng. Hiện đang truy thu hàng trăm tỷ đồng đối với những người có thu nhập cao, từ nhiều nguồn như nhóm các giáo sư, bác sĩ, nghệ sĩ, tổng giám đốc. Tổ chức nhiều hình thức để nắm rõ tình hình và hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.
dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại cầu giấy
Tăng cường công tác quản lý kê khai và kế toán thuế, theo dõi kịp thời việc cấp mã số thuế, kê khai thuế, theo dõi biến động đối tượng nộp thuế. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ, từ việc giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng đơn vị, rà soát, phân loại nợ kịp thời để đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế cho đến việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cưỡng chế nợ thuế cũng như nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành những cơ chế, chính sách để có cơ sở xử lý các khoản nợ thuế còn vướng mắc về chính sách. Tập trung bám sát những doanh nghiệp nợ thuế lớn. Đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế, huy động các nguồn lực đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực trọng điểm như chuyển giá, kinh doanh qua mạng, đào tạo liên kết, kinh doanh thương mại điện tử, kê khai các nhà thầu, hoạt động kê khai có thưởng, chuyển nhượng vốn, tài sản thương hiệu…

Hiện đang có một vấn đề đặt ra là tình hình kinh tế thành phố đã có dấu hiệu tăng trưởng, quý sau cao hơn quý trước nên vẫn còn nguồn thu, nhưng do thiếu nhân sự làm ảnh hưởng đến việc tăng thu. Tổng thu trên địa bàn thành phố chiếm một phần ba doanh số cả nước, nhưng nhân sự chỉ bằng một phần mười nhân sự cả nước. Nên thành phố và các bộ, ngành liên quan cần có cơ chế bổ sung thêm nhân sự để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cùng thành phố hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hải phòng
Share your views...

0 Respones to "Các giải pháp chống thất thu ngân sách tại Tp. HCM năm 2013"

Đăng nhận xét