Hướng dẫn cách xử lí hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành
Trước khi doanh nghiệp hay tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Các đơn vị này phải gửi thông báo phát hành hóa đơn. Và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 02 ngày trước đó. Xử lí hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành đã được quy định tại điều 10 của TT 10/2014/TT-BTC.Từ ngày 15/12/2016, các tổ chức doanh nghiệp vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn trước khi phát hành thông báo sẽ bị xử phạt. Quy định này cụ thể như thế nào?. Bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin cho bạn đọc liên quan vấn đề này.

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại thái bình
1. Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn
1.1. Chuẩn bị Hồ sơ
Để hoàn thành thủ tục thông báo phát hành hóa đơn. Bạn cần chuẩn bị cho mình bộ hồ sơ bao gồm mẫu TB01/AC và hóa đơn mẫu. Bạn cần xem trước cách làm thông báo phát hành hóa đơn theo thông tư 26/2015/TT-BTC để nắm chắc những nội dung mình cần làm. Đối với hóa đơn mẫu, bạn có thể liên hệ công ty in hóa đơn cung cấp cho doanh nghiệp.

1.2. Các bước làm thông báo
Gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn.
Cơ quan quản lý thuế hướng dẫn các giấy tờ và thủ tục khi Thông báo phát hành hóa đơn đã được gửi đến tổ chức doanh nghiệp.
Cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp tra cứu thông tin điện tử về nội dung hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức.
Trường hợp nội dung của thông báo không đúng với quy định. Thì cơ quan thuế sẽ gửi thông báo tới tổ chức trong vòn 02 ngày kể từ ngày nhận thông báo.
Để đơn giản hóa các thủ tục với cơ quan thuế. Các tổ chức có thể nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.

2. Xử lí hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành
Bộ tài chính đã hướng dẫn các mức xử phạt đối với các hành vi sử dụng hóa đơn trước khi phát hành. Hoặc các hành vi vi phạm liên quan đến vấn đề này theo TT 176/2016/TT-BTC.
dịch vụ làm báo cáo tài chính giá rẻ tại quận tân bình
Các tổ chức doanh nghiệp có thể bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Nếu sai nội dung Thông báo phát hành hóa đơn, không niêm yết hóa đơn đúng quy định. Hoặc nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn sai quy định.Đối với hành vi sử dụng hóa đơn trước khi thông báo phát hành. Thì tổ chức cá nhân sẽ bị xử phạt từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức, các nhân vi phạm quy định này. Sẽ phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn để khắc phục hậu quả.


dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại cần thơ
Share your views...

0 Respones to " Hướng dẫn cách xử lí hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành"

Đăng nhận xét