Các chính sách Tài chính - Kế toán mới nổi bật của Nhà nước (cập nhật tháng 03/2017)Hiện nay, Chúng toi đã tiến hành tổng hợp các chính sách pháp luật có liên quan và thay đổi trong tháng 03/2017. Quý khách hàng có thể tham khảo các chính sách thay đổi như sau:


Trung tâm đào tạo kế toán thực tế Tại nam định
I.Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016

Ngày 03/3/2017, Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016. Theo đó:

1. Quyết toán thuế TNDN, đề cập đến các vấn đề sau:
Các căn cứ pháp lý để xác định số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế TNDN năm 2016.
Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN năm 2016.
Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016.
2. Quyết toán thuế TNCN, đề cập đến các vấn đề sau:

Chính sách thuế TNCN, công tác chỉ đạo địa phương, công tác tuyên truyền, hỗ trợ kê khai điện tử.
Căn cứ pháp lý thực hiện quyết toán thuế TNCN 2016.
Chính sách Quyết toán thuế TNCN năm 2016.
Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016.
Hình thức Quyết toán thuế TNCN năm 2016.
Giảm trừ gia cảnh năm 2016.
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016.
Với hướng dẫn này, phần nào sẽ hỗ trợ cá nhân, tổ chức thuận lợi hơn trong việc quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2016.

Xem toàn văn văn bản - Xem lược đồ các văn bản liên quan - Tải về


II. Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 06/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC).

Theo đó, có điểm mới đáng chú ý về việc khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước.

Cụ thể, đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hiện nay, vấn đề này được quy định như sau: “Trường hợp đặc biệt đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Thông tư 20/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2017.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại bắc ninh
Xem toàn văn văn bản - Xem lược đồ các văn bản liên quan - Tải về

III. Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống có hiệu lực từ ngày 09/3/2017.

Theo đó khi nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ chỉ cần nộp bổ sung 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của 01 trong 02 loại giấy sau:
Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc;
Hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật.
Xem toàn văn văn bản tại đây


IV. Dự thảo nghị định tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2017

Theo dự thảo Nghị định, từ ngày 1/7/2017, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 7,4 % đối với nhóm các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/7/2017.

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Nếu được thông qua, Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

V. Thông tư 14/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ  tại huyện mê linh
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/04/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2017; thay thế Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.
Share your views...

0 Respones to "Các chính sách Tài chính - Kế toán mới nổi bật của Nhà nước (cập nhật tháng 03/2017)"

Đăng nhận xét