Công khai minh bạch việc kinh doanh điện, xăng dầu
Điện, xăng dầu là các hàng hóa thiết yếu có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Trong thời gian qua, giá điện và giá xăng, dầu chịu sự điều tiết của Nhà nước và việc điều chỉnh giá điện và giá xăng, dầu đã từng bước được thực hiện một cách công khai, minh bạch với sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng.

Trung tâm kế toán tổng hợp thực hành Tại hà đông
Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 11/CT-BCT vào ngày 22/04/2014 về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận đống đa
Theo đó, việc kinh doanh điện phải công khai: giá theo cơ chế thị trường, yếu tố hình thành giá, phương án điều chỉnh giá và kết quả sản xuất kinh doanh. Việc kinh doanh xăng, dầu phải công khai: thông tin về thị trường xăng dầu, giá xăng dầu cơ sở, kết quả kinh doanh xăng dầu.

Việc công bố công khai được thực hiện trên website của Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn, website của doanh nghiệp (DN), các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc họp báo giữa Bộ công thương với DN.
Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận hai bà trưng
Nguồn Tài Chính Điện Tử
Share your views...

0 Respones to "Công khai minh bạch việc kinh doanh điện, xăng dầu"

Đăng nhận xét