Hoạt động Cục dự trữ Nhà nước các khu vực trong tháng 5Theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Nội, trong tháng 5/2014, ngành DTNN khu vực Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc công tác xuất cấp và vận chuyển 4.311,572 tấn gạo để hỗ trợ học sinh các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình và Lai Châu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Trong đó: xuất cấp hỗ trợ cho học sinh tỉnh Hà Giang 3.351,06 tấn gạo; hỗ trợ cho học sinh tỉnh Lai Châu là 548,372 tấn gạo và hỗ trợ cho học sinh tỉnh Hòa Bình 512,14 tấn gạo). Hiện đơn vị đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hồ sơ tài liệu phục vụ công tác thanh toán cước vận chuyển.** Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Khu vực Hà Nội:

Trong tháng 5/2014 Cục DTNN khu vực Hà Nội đã hoàn thành nhập 6.000 tấn gạo theo kế hoạch được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao. Đơn vị cũng đã triển khai công tác xây dựng kế hoạch, phương án giá mua 3.500 tấn thóc trình Tổng cục DTNN phê duyệt và tiếp tục triển khai xuất bán 4.000 tấn thóc theo phương thức bán trực tiếp cho mọi đối tượng (hiện đơn vị đã xuất bán được 3.000 tấn thóc).

Ngoài ra, đơn vị đã tăng cường kiểm tra và đôn đốc các Chi cục trực thuộc thực hiện công tác bảo quản thường xuyên hàng hóa dự trữ trong các hệ thống kho tàng, lấy mẫu kiểm tra chất lượng gạo nhập kho năm 2014. Hoàn thành công tác mua và giao khí CO2 cho các Chi cục phục vụ công tác bảo quản gạo, kiểm tra công tác chuẩn bị nhập thóc vụ đông xuân năm 2014 và kiểm tra chất lượng gạo sau khi nhập kho.

Cục DTNN khu vực Hà Nội luôn tăng cường công tác an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão; có phương án khắc phục nhanh chóng khi xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn về con người và tài sản. Đơn vị luôn sẵn sàng xuất cấp hàng cứu trợ kịp thời khi có quyết định của Tổng cục DTNN, góp phần đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội.

**Cục DTNN Khu vực Bình Trị Thiên:
dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại long biên
Theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Khu vực Bình Trị Thiên, trong tháng 5/2014 đơn vị đã hoàn thành công tác xuất bán 164 tấn gạo nhập kho năm 2013. Thực hiện công tác nhập 9.000 phao áo cứu sinh, 10.000 phao tròn và đang triển khai nhập 6.309,25 tấn/7.000 tấn gạo theo kế hoạch được Tổng cục DTNN giao. Trong tháng, đơn vị cũng đã hoàn thành xuất 468,645/468,645 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2013 - 2014 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, ngành DTNN Khu vực Bình Trị Thiên đã thực hiện có hiệu quả công tác bảo quản, định kỳ thường xuyên hàng hoá, vật tư DTNN, cụ thể: đơn vị đã thực hiện bảo quản 6.000 tấn thóc; 24.600 chiếc phao tròn; 6.309,25tấn gạo; 1.500 chiếc áo phao; 760 bộ nhà bạt; 180 chiếc phao bè; 06 bộ xuồng cứu hộ; 30 bộ thiết bị chữa cháy rừng và 14.662,534 tấn muối ăn dự trữ. Công tác bảo quản vật tư hàng hoá được đơn vị thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bảo quản hàng hoá Dự trữ Nhà nước, đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng; thực hiện tốt công tác chuẩn bị kho nhập hàng dự trữ năm 2014; duy trì và đẩy mạnh phong trào xây dựng điểm kho an toàn, xanh, sạch, đẹp năm 2014

Công tác an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt luôn được Cục DTNN Khu vực Bình Trị Thiên triển khai thực hiện tốt. Hệ thống kho tàng và vật tư, hàng hóa dự trữ Quốc gia luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

**Cục DTNN khu vực Đông Bắc:

Theo Báo cáo của Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Khu vực Đông Bắc, trong tháng 5/2014, ngành DTNN Khu vực đã tổ chức bán đấu giá thành công và xuất bán an toàn đối với 232,662 tấn gạo nhập kho năm 2013 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2014 còn lại sau khi đã xuất cứu trợ. Đơn vị đã hoàn thành công tác nhập 7.000 tấn gạo theo kế hoạch năm 2014 và đang tiếp tục xuất bán 2.980 tấn thóc nhập kho năm 2013 cho mọi đối tượng thuộc kế hoạch xuất bán đợt I và đợt II năm 2014

Ngoài ra, Cục DTNN Khu vực Đông Bắc đã tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chuẩn bảo quản an toàn vật tư, hàng hóa lưu kho; Chỉ đạo các Chi cục trực thuộc kiểm tra chất lượng gạo nhập kho; Quyết toán hao dôi xuất bán đổi hạt, xuất cứu đói cho nhân dân tỉnh Điện Biên và cứu trợ học sinh vùng khó khăn 2 tỉnh Quảng Ninh và Yên Bái. Tăng cường đôn đốc các đơn vị cơ sở duy trì tốt công tác bảo quản, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật trong quá trình bảo quản

Cũng trong tháng 5/2014, đơn vị duy trì tốt công tác kiểm tra an ninh bảo vệ, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; Triển khai có hiệu quả công tác nhập liệu phần mềm kế toán dự trữ Nhà nước, phần mềm quản lý hàng dự trữ, phần mềm mạng lưới kho; duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin. Tham gia ứng dụng các đề tài khoa học kỹ thuật tiên tiến phục vụ công tác chuyên môn, bảo quản an toàn lượng hàng hóa lưu kho trong toàn Cục. Tổ chức phổ biến Luật dự trữ Quốc gia và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Dự trữ quốc gia đến cán bộ, công chức trong đơn vị.

**Cục DTNN Khu vực Đà Nẵng:

Theo Báo cáo của Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Khu vực Đà Nẵng, trong tháng 4/2014, đơn vị đã hoàn thành tốt công tác đấu thầu mua 6.000 tấn gạo vụ Đông xuân 2014 và tiến hành ký kết hợp đồng nhập kho 6.000 tấn gạo theo chỉ tiêu kế hoạch giao.

Ngành DTNN Khu vực Đà Nẵng đã triển khai kịp thời công tác xuất cấp và vận chuyển 653,895 tấn gạo để hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam năm 2014. Hoàn thành công tác bán đấu giá 1.487,265 tấn gạo và xuất bán trực tiếp 2.000 tấn thóc.

Cũng trong tháng 4/2014, Cục DTNN Khu vực Đà Nẵng đã tăng tường công tác kiểm tra bảo quản thường xuyên ở các Chi cục trực thuộc, đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng hàng lưu kho. Lập phương án kê lót, bố trí kho nhập lương thực năm 2014. Tiến hành hiệu chuẩn máy đo thủy phần phục vụ công tác nhập lương thực trong năm 2014 và hoàn thiện hồ sơ nhập 14.000 chiếc phao áo cứu sinh theo kế hoạch.

Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn trong công tác an ninh bảo vệ, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn về tài sản. Hệ thống kho tàng và hàng hóa DTNN luôn được bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối về số lượng, chất lượng. Triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện cuộc Vận động Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng. Cục DTNN Khu vực Đà Nẵng luôn sẵn sàng xuất cấp vật tư hàng hóa dự trữ cứu trợ khi có quyết định của Tổng cục giao.

**Cục DTNN Khu vực Bình Trị Thiên:

Theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Khu vực Bình Trị Thiên, trong tháng 5/2014 đơn vị đã hoàn thành công tác xuất bán 164 tấn gạo nhập kho năm 2013. Thực hiện công tác nhập 9.000 phao áo cứu sinh, 10.000 phao tròn và đang triển khai nhập 6.309,25 tấn/7.000 tấn gạo theo kế hoạch được Tổng cục DTNN giao. Trong tháng, đơn vị cũng đã hoàn thành xuất 468,645/468,645 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2013 – 2014 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, ngành DTNN Khu vực Bình Trị Thiên đã thực hiện có hiệu quả công tác bảo quản, định kỳ thường xuyên hàng hoá, vật tư DTNN, cụ thể: đơn vị đã thực hiện bảo quản 6.000 tấn thóc; 24.600 chiếc phao tròn; 6.309,25tấn gạo; 1.500 chiếc áo phao; 760 bộ nhà bạt; 180 chiếc phao bè; 06 bộ xuồng cứu hộ; 30 bộ thiết bị chữa cháy rừng và 14.662,534 tấn muối ăn dự trữ. Công tác bảo quản vật tư hàng hoá được đơn vị thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bảo quản hàng hoá Dự trữ Nhà nước, đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng; thực hiện tốt công tác chuẩn bị kho nhập hàng dự trữ năm 2014; duy trì và đẩy mạnh phong trào xây dựng điểm kho an toàn, xanh, sạch, đẹp năm 2014

Công tác an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt luôn được Cục DTNN Khu vực Bình Trị Thiên triển khai thực hiện tốt. Hệ thống kho tàng và vật tư, hàng hóa dự trữ Quốc gia luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

**Cục DTNN Khu vực Thái Bình:

Theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Khu vực Thái Bình, tính đến hết ngày 10/5/2014 đơn vị đã hoàn thành công tác nhập 4.000/4.000 tấn gạo dự trữ vụ Đông Xuân năm 2014, hoàn thành 100% kế hoạch được Tổng cục DTNN giao. Ngoài ra, ngành DTNN Khu vực Thái Bình đã thực hiện xuất bán đạt 2.528 tấn thóc.

Cũng trong tháng 5/2014, đơn vị tăng cường kiểm tra và chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thực hiện công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, cụ thể: Đối với gạo nhập kho: Đã tổ chức triển khai kê lót kho, kiểm tra, giám sát chất lượng gạo nhập kho ở các Chi cục đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy chuẩn. Đối với thóc: Duy trì công tác bảo quản thường xuyên, cào đảo, vệ sinh, sàng trùng thủ công theo đúng quy chuẩn kỹ thuật hạn chế suy giảm chất lượng thóc. Thóc nhập kho luôn được bảo quản ở chế độ áp suất thấp, định kỳ kiểm tra chất lượng thóc, vệ sinh trong và ngoài kho sạch sẽ theo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Các loại vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn được bảo quản thường xuyên, định kỳ. Các thiết bị vật tư cứu hộ, cứu nạn đảm bảo chất lượng sẵn sàng phục vụ khi có lệnh điều động.

Cục DTNN Khu vực Thái Bình luôn chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn trong công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, an ninh bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về hàng hóa, tài sản trong hệ thống kho dự trữ Quốc gia.

Trong tháng 5/2014, Cục DTNN Khu vực Thái Bình đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã xây dựng và sự chỉ đạo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Đơn vị luôn đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

**Cục DTNN Khu vực Bắc Thái:

Theo Báo cáo của Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Thái, trong tháng 5/2014, đơn vị đã hoàn thành công tác xuất cấp 291,54 tấn gạo hỗ trợ học sinh Thái Nguyên học kỳ II năm học 2013-2014 đạt 100% kế hoạch được giao.

Trung tâm kế toán tổng hợp Tại nam định Ngoài ra, ngành DTNN khu vực Bắc Thái đã tổ chức nhập 4.000 tấn gạo Nam Bộ đợt 1/2014, đến nay đơn vị đã nhập được 3.360 tấn, đạt 90,7% kế hoạch được giao. Đơn vị cũng đang tiếp tục triển khai công tác xuất bán 892 tấn thóc theo phương thức bán rộng rãi cho mọi đối tượng.

Cũng trong tháng 5/2014, đơn vị đã thực hiện tốt công tác bảo quản hàng dự trữ; hướng dẫn các Chi cục trực thuộc thực hiện kiểm tra chất lượng gạo nhập kho. Lập hồ sơ mua khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho năm 2014 và lập dự toán mua giá kê hàng theo quyết định của Tổng cục. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ giữ gìn an toàn tuyệt đối hàng hoá và tài sản Nhà nước do đơn vị quản lý.

Trong những tháng tiếp theo, Cục DTNN Khu vực Bắc Thái tiếp tục thực hiện công tác nhập 340 tấn gạo Nam bộ đợt 1/2014 theo hợp đồng đã ký đảm bảo thời gian đúng quy định. Xây dựng kế hoạch mua 2.000 tấn thóc vụ Đông xuân năm 2014 trình Tổng cục phê duyệt. Tiếp tục duy trì công tác bảo quản thường xuyên hàng hóa, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng trong quá trình nhập; hoàn chỉnh hồ sơ các ngăn kho nhập đầy và nạp khí bảo quản đúng thời gian quy định để đảo bảo an toàn hàng hóa dự trữ. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục mua giá kê phục vụ công tác bảo quản hàng hóa và vật tư trong kho dự trữ.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận hà đông Nguồn Tài Chính Điện Tử
Share your views...

0 Respones to "Hoạt động Cục dự trữ Nhà nước các khu vực trong tháng 5"

Đăng nhận xét