Ngân sách chi trả nợ và viện trợ đạt 20.620 tỷ đồng“Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 3/2013 ước đạt 22.500 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến 15/3 đạt 136.300 tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán năm”, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 3/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.


Trong số nguồn thu trên thì thu nội địa đạt 93.140 tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 20.810 tỷ đồng, bằng 13,1% dự toán.

Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 29.615 tỷ đồng, bằng 17% dự toán năm, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20.090 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán năm; thu thuê công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 20.930 tỷ đồng, bằng 18,2%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 2.250 tỷ đồng, bằng 18,6%; thu phí, lệ phí đạt 1.815 tỷ đồng bằng 13,1% dự toán năm.

Trong khi đó, chi ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 3 ước đạt 34.100 tỷ đồng. Như vậy, trong 15 ngày đầu tháng 3, chi ngân sách gấp 1,5 lần so với nguồn thu.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại bắc ninh Tính chung từ đầu năm đến nửa đầu tháng 3, tổng chi ngân sách đạt 171.930 tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán năm, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 26.910 tỷ đồng, bằng 15,4% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 26.000 tỷ đồng); chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý hành chính đạt 124.400 tỷ đồng, bằng 18,9%; chi trả nợ và viện trợ đạt 20.620 tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán năm.

Như vậy, bội chi ngân sách từ đầu năm đến nay đạt 35.630 tỷ đồng.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận hoàn kiếm Theo vneconomy
Share your views...

0 Respones to "Ngân sách chi trả nợ và viện trợ đạt 20.620 tỷ đồng"

Đăng nhận xét