Hướng dẫn thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh 2019Đối với các trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh thì sẽ cần thủ tục gì? Dưới đây là một số hướng dẫn, các doanh nghiệp có thể lưu ý để tránh thiếu sót trong quá trình thực hiện.


>> Các thủ tục cần làm khi thay đổi địa điểm kinh doanh
>> Những điều kiện và thủ tục thành lập công ty chế biến thực phẩm
>> Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh nghiệp
>> Các thủ tục thuế ban đầu cần biết khi mới thành lập doanh nghiệp

1. Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần) về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại hải phòng Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (nếu có);
Nếu doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì được quyền đăng ký bổ sung trước sau đó xin giấy phép con liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ thể.

Thời hạn: Từ 03 - 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh
2. Công bố nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh Trừ thay đổi nội dung của địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn công bố: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế mới tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.
form-news
>> Các thủ tục cần làm khi thay đổi địa điểm kinh doanh
>> Những điều kiện và thủ tục thành lập công ty chế biến thực phẩm
>> Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh nghiệp
>> Các thủ tục thuế ban đầu cần biết khi mới thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận đống đa Tổng hợp
Share your views...

0 Respones to "Hướng dẫn thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh 2019"

Đăng nhận xét