Kiến nghị hỗ trợ thanh toán thuế cho DN trên VNACCSTheo Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT), trong quá trình triển khai thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS tại đơn vị đã phát sinh vướng mắc liên quan đến thanh toán thuế của doanh nghiệp (DN).


Công chức Hải quan BR-VT hỗ trợ DN triển khai VNACCS. Ảnh: Nguyễn Huế

Cục Hải quan BR-VT cho biết, có nhiều DN nhập khẩu hàng hóa, hợp đồng nhập khẩu có điều kiện giảm giá: nhập khẩu hàng hóa được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt nhưng DN xin nợ C/O, do đó khi khai báo nhập khẩu, DN khai báo giá tính thuế theo mức chưa giảm, thuế suất theo mức thuế ưu đãi do chưa có C/O.
Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh
Trước đây để thông quan hàng hóa, DN thường thực hiện thanh toán, nộp thuế cho cùng một lô hàng bằng hình thức: Một phần nộp thuế ngay và một phần thực hiện bảo lãnh ngân hàng. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS, hệ thống chỉ chấp nhận DN khai báo một mã xác định thời hạn nộp thuế A, B, C hoặc D.

Về việc khai báo thanh toán thuế để được Hệ thống VNACCS chấp nhận tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ thuế và thông quan hàng hóa, Cục Hải quan BR-VT đã hướng dẫn cho DN. Tuy nhiên, DN vẫn đề nghị được áp dụng hai hình thức nộp thuế cho cùng một lô hàng (một phần nộp thuế ngay và một phần bảo lãnh) vì tại thời điểm khai báo làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng DN không có khả năng nộp thuế ngay cho toàn bộ lô hàng và nếu thực hiện bảo lãnh cho toàn bộ lô hàng thì phí phải trả rất lớn ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của DN.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại bắc ninh Để việc triển khai VNACCS/VCIS trên địa bàn đạt kết quả cao, Cục Hải quan BR-VT kiến nghi với Tổng cục Hải quan chấp nhận cho DN được thanh toán, nộp thuế cho một lô hàng bằng hai hình thức. Một phần nộp thuế ngay và một phần cho bảo lãnh, DN thực hiện khai báo trên hệ thống một mã xác định thời hạn nộp thuế (mã A hoặc mã D).

Chi cục Hải quan nơi DN làm thủ tục hải quan thực hiện kiểm tra việc nộp thuế bảo lãnh của DN theo quy định, khi tổng số thuế đã nộp ngay và số tiền ghi trên thư bảo lãnh bằng số thuế khai báo trên tờ khai thì thực hiện cập nhật và hệ thống kế toán thuế đồng thời thực hiện nghiệp vụ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (RCC) để hệ thống thông quan cho lô hàng.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận tại từ liêm Nguồn Báo Hải Quan
Share your views...

0 Respones to "Kiến nghị hỗ trợ thanh toán thuế cho DN trên VNACCS"

Đăng nhận xét