Xử lý ô tô, xe máy đã tạm nhập của đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt NamThủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc xử lý trường hợp đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trước ngày 1/11/2013.

Tại văn bản số 555/TTg-KTTH ngày 26/4/2014, xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4056/BTC-TCHQ ngày 1/4/2014 về việc xử lý trường hợp đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trước ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng
Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu ô tô là xe đã qua sử dụng trước ngày 1/11/2013 được chuyển nhượng xe này cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong trường hợp năm sản xuất của xe quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm chuyển nhượng.
Học kế toán tổng hợp thực hành Tại thái bình
Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã nhập khẩu xe hai bánh gắn máy (gồm cả xe khi tạm nhập khẩu là xe chưa qua sử dụng và xe đã qua sử dụng) trước ngày 1/11/2013 được chuyển nhượng xe này cho các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
Việc xử lý các xe ô tô, xe hai bánh gắn máy sau khi được chuyển nhượng trên thực hiện đúng theo quy định của Quyết định 53.
dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại gia lâm
Share your views...

0 Respones to "Xử lý ô tô, xe máy đã tạm nhập của đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam"

Đăng nhận xét