Quy định về Góp vốn điều lệThời hạn góp vốn là bao nhiêu lâu?

Căn cứ ở văn bản chế tài nào?

Góp vốn điều lệ bằng tiền mặt hay chuyển khoản---> Vấn đề 01 Thời hạn gốp vốn:


– Từ 2014: trở về trước áp dụng Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005 thời hạn góp vốn đủ theo đăng ký là 36 tháng = 03 năm


– Từ 2015: trở đi áp dụng Luật doanh nghiệp mới nhất số 68/2014/QH13 bao gồm một số điểm sửa đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp 2005. Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015 thời hạn góp vốn đủ theo đăng ký là 3 tháng = 90 ngày


---> Hạch toán vốn góp thiết bị phạt như sau:


– Căn cứ: Điều 23 khoản 1&2 Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (có hiệu lực 01/01/2014): Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký.2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng ---> 20.000.000


--->Vấn đề 02: Xử lý hạch toán vốn góp


– Một: xem là vốn ảo thu 1 lần cho đủ hết số vốn góp theo trên giấy phép: Nợ TK 111/ Có TK 411


+Ưu: phản ánh sổ sách vốn góp đủ, nhưng ko phản ánh đúng thực tế cho công tác quản trị, không bị phạt do góp vốn thiếu


+Nhược: Nếu tiền mặt, tiền gửi tồn nhiều trên sổ sách mà đi vay mua xe, hay khác….thì chi phí lãi vay 635 sẽ bị bóc không được tính là chi phí hợp lý trừ khi có dự án đầu tư có nhu cầu vốn lưu động cao


– Hai: theo dõi theo vốn góp thực tế


+Phản án vốn góp đủ theo giấy phép

Nợ TK 111/ Có TK 411

+Phần còn thiếu: sẽ làm ảo cho cổ đông mượn lại, sếp mượn lại

Nợ TK 1388/ Có TK 111

+Và khi các thành viên góp vốn vào: hạch toán thu lại tiền cho mượn

Nợ TK 1111.112/ Có TK 1388


+Ưu : che dấu việc góp thiếu, che đậy bằng cho mượn, ko bị phạt theo luật

Trung tâm kế toán thực hành Tại từ liêm


--->Vấn đề 03: Quy định về góp vốn điều lệ bằng tiền mặt hay chuyển khoản


– Căn cứ: Điều 03 Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015: Các Doanh Nghiệp khi góp vốn, chuyển nhượng vốn, vay, cho vay, trả nợ vay phải chuyển khoản không sử dụng tiền mặt ... mà sử dụng các hình thức sau:


a) Thanh toán bằng Séc;


b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;


c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.


***Vậy kết luận: Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản khi doanh nghiệp mới thành lập


---> Pháp nhân


– Công ty góp vốn vào công ty khác thì phải chuyển khoản

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại biên hòa


– Công ty cho công ty khác vay mượn tiền lẫn nhau phải bằng chứng từ ngân hàng


---> Cán nhân:


– Cá nhân góp vốn vào công ty bằng tiền mặt hay chứng từ ngân hàng đều được


– Cá nhân cho công ty vay thì bằng tiền mặt hay chứng từ ngân hàng đều được


– Công ty Cổ phần, TNHH, TNHH 1 TV, DNTN…thì cá nhân các thành viên công ty góp vốn vào công ty bằng tiền mặt hay bằng chứng từ ngân hàng đều được

dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại ba đình
Share your views...

0 Respones to " Quy định về Góp vốn điều lệ"

Đăng nhận xét