Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn–Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn là khi nào?


–Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý?


–Mức phạt chế tài khi báo cáo chậm tình hình sử dụng hóa đơn là như thế nào?*Về:Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sửa dụng hóa đơn

+Căn cứ theo:điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch về Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn


*Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý: hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn


1.Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.


2.Qúy II nộp chậm nhất là ngày 30/7.


3.Qúy III nộp chậm nhất là ngày 30/10.


4.Qúy IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau .


*Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Tháng: hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn


1.Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.


2.Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.


*Theo đó:


–Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.


–Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)


*Trình tự thời gian:


+ Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý theo Mẫu số: BC26/AC (ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính). Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011


+ Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý theo Mẫu số: BC26/AC (ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính). Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.


+ Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý theo Mẫu số: BC26/AC (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính). Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.


*Về: Xử phạt hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:


*Căn cứ: Kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2013 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của chính phủ quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn


Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế


1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi


– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.


– Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.

Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng


– Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền.


2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi :


– Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.


3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.


*Căn cứ:Kể từ ngày 02/03/2014 theoĐiều 13Thông tư Số 10/2014/TT-BTCngày 17/01/2014 của Bộ tài chính quy định về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:


1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:


– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại đà nẵng


– Và Doanh nghiệp phải lập và gửi lại báo cáo cho cơ quan thuế. Trường hợp DN phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng gửi cơ quan thuế trong thời hạn nộp thì không bị xử phạt.


2. Đối với hành vi vi phạm về nộp báo cáo THSDHD gửi cơ quan thuế:


– Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5.


– Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ.


– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp chậm sau 10 ngày.


3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. (được tính sau 20 ngày)

dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại thanh trì
Share your views...

0 Respones to " Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn"

Đăng nhận xét