Thuế giá trị gia tăng dạy học dạy nghề–Thuế GTGT đối với hoạt động dạy học và dạy nghề, đào tạo nghề thi mức thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu?


–Trường hợp nào thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT?***Căn cứ:


– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT:


+ Tại khoản 13, Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:


“Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.”

dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại huyện thường tín


+Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:


“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”


= > Theo đó: đối tượng chịu thuế GTGT


Hoạt động đào tạo về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng cho nhân viên y tế, doanh nghiệp, ngân hàng; kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, quản lý nhân sự không phải hoạt động dạy học, dạy nghề phải áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.


Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng

***Tham khảo tại:


Công văn 3363/TCT-CS ngày 11 tháng 10 năm 2013 về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 2038/CT-TTHT ngày 28 tháng 03 năm 2014 thuế giá trị gia tăng dạy học dạy nghề Hồ Chí Minh.

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại quận 3
Share your views...

0 Respones to " Thuế giá trị gia tăng dạy học dạy nghề"

Đăng nhận xét