Tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên–Tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên có được tính là chi phí hợp lý?


–Tiền lương này có phải đóng thuế TNCN?–Giám đốc công ty TNHH 1 TV có phải tham gia bảo hiểm không?


–Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên có cần tham gia BHXH không?


----> Về thuế TNDN:


– Chi phí tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền thuê nhà và các dịch vụ khác kèm theo đã chi cho Giám đốc Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp( theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC)

Trung tâm kế toán thực hành Tại quận 3


----> Về thuế TNCN:


Tại điểm a, d, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013


– Khoản tiền lương tiền công của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ) nhận được không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và không chịu thuế thu nhập cá nhân.


– Kể từ ngày 01/01/2015, lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH MTV sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN 5%.


----> Về BHXH:


Học kế toán tổng hợp thực hành Tại biên hòa

– Điểm h, Khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


– Tại điểm 1.5 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 595/QĐ- BHXH ngày 14/04/2017


– Điều 90 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định về tiền lương


+ Chủ DNTN, Giám đốc Công ty TNHH MTV nếu có hưởng lương thì phải tham gia BHXH bắt buộc.


+ Nếu Không hưởng lương tại Công ty (DN) thì không phải tham gia BHXH.


Theo khoản 1 điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/ 2015 Quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2016)


----> Chi tiết: Công văn số 1590/TCT-DNNCN ngày 22/04/2019 Về chính sách thuế đối với khoản tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại thanh trì
Share your views...

0 Respones to " Tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên"

Đăng nhận xét